Basisvoorzieningen op de camera

Vorige maand hebben we een poging gedaan gebruik te maken van de ‘AE’ programma’s vaarvan de meeste camera’s voorzien zijn. Het is helaas niet gelukt de beloofde resultaten te verkrijgen.

De instructieboekjes spiegelen een aantal effecten voor die zich maar niet wilden voordoen. Zelfs testopstellingen waarmee de effecten toch goed tevoorschijn zouden moeten komen hadden geen resultaat. Sterker nog als je bij een camera die niet over ‘AE’ programma’s beschikt met de hand de instellingen maakt die nodig zijn voor het bereiken van een bepaald effect het resultaat wel zichtbaar was.

Kortom, de vraag blijft: ‘Heb ik nou wel of niet wat aan die ‘AE’-programma’s?". Één ding staat vast we hebben het op de clubavond niet kunnen vaststellen. Behalve dan de sportstand maar dat werkt net zo makkelijk als je zelf de sluitertijd heel kort maakt. De belichting schroef je dan vanzelf wel op als de beelden te donker worden. Vooral de portretstand zou veel duidelijker moeten werken.

Kan (ik met) mijn camera wel alles wat echt nodig is voor het maken van goede opnamen?

Terloops bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de standaardm
ogelijkheden van de camera. Er was bijvoorbeeld iemand die bij hoog en laag volhield dat scherpstellen met zijn camera alleen automatisch werkte. Na wat gerommel bleek de camera wel degelijk over handbediening te beschikken. Zo ga je toch naar huis met een camera die een stuk meer waard is dan toen je ermee vertrok.

We hebben al eens meer discussies gehad over het al of niet aanwezig zijn van bepaalde voorzieningen op de camera. Meestal blijkt achteraf dat iemand ten onrechte denkt een aantal voorzieningen niet aan boord te hebben. Soms komt iemand er na jaren achter dat er bijvoorbeeld een mogelijkheid is om de gevoeligheid van de camera te vergroten. Sommige voorzieningen zijn niet zo belangrijk maar het is misschien goed te weten welke voorzieningen absoluut nodig zijn voor het maken van goede beelden.

De basis voorzieningen op een rijtje

Handbediening scherpte (focus)

         Extra: Zoom- en Macromogelijkheid, 
                    one shot automatisch focus

Handbediening belichting (iris)

         Extra: Back light en Gain

Handbediening witbalans (vaste keuzestanden)

         Extra: volledig instelbaar (hold)

Welke voorziening ook aanwezig en van goede kwaliteit moet zijn is de zoeker of view finder. De gemiddelde zwart/wit-zoeker is goed van kwaliteit. Het enige probleem met de zwart/wit-zoeker kan zijn dat het beeld dat hierin te zien is niet overeenkomt met het beeld dat later op de TV is te zien. De vervelendste afwijking doet zich voor als de zoeker niet helemaal ‘recht’ staat. Dat betekent dat alle opnamen uit het lood zullen zijn.

Om de kleur te controleren zijn inmiddels op veel camera’s uitklapschermpjes gemonteeerd. Scherpte is hierop slecht waar te nemen. Als de kleur eenmaal goed is kun je voor scherpstellen beter de zwart/wit-zoeker gebruiken. De kwaliteit van kleurenzoekers is niet altijd even geschikt voor het vaststellen van de scherpte.

Hang je camera eens een keer met een kabeltje aan de televisie en ga lekker zitten spelen met allerlei instellingen en effecten. Mocht iemand toch nog resultaat hebben met één of meer van de de ‘AE’programma’s dan zijn we zeer benieuwd naar de opnamen en hoe je het voor elkaar hebt gekregen.

Wim
 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]