Commentaar inspreken bij video

De grootste fout die je kan maken bij het inspreken van je film is dat je de kijker vertelt wat iedereen met zijn eigen ogen kan zien. Bijvoorbeeld bij beelden aan het strand: ‘hier zitten we aan het strand’. De kijker ziet gerust wel dat dit niet het centrum van Parijs is. Het commentaar moet informatie bevatten die niet direct uit de beelden naar voren komt. Bijvoorbeeld: ‘op dit strand worden soms zeehonden gezien’. 

Het commentaar moet informatie toevoegen aan het beeld. Je doet er verstandig aan om je commentaar vooraf op papier te zetten. Het schrijven van een goed commentaar voor je film is zeker niet makkelijk en vraagt dan ook enig geduld en oefening van je. Houdt dan wel de volgende belangrijke punten in de gaten:

- Gebruik spreektaal en geen schrijftaal;  Sommige mensen gaan gewichtige taal   
gebruiken zodra ze gaan schrijven. Kijk hiermee uit en gebruik alleen taal die je ook gebruikt wanneer je het verhaal vertelt aan iemand tegenover je.
 
Houdt de zinnen eenvoudig en kort; Gebruik geen bijzinnen en bijwoorden.  
  
- Vertel alleen iets als het iets aan het beeld toevoegt; Zorg dat de beelden belangrijker blijven dan je commentaar; De beelden moeten het verhaal vertellen, Wanneer het commentaar de overhand krijgt is het fout
 
- Blijf jezelf bij het inspreken van het commentaar; Veel mensen die normaal een 
levendige stem hebben gaan bij het inspreken plotseling erg monotoon praten. 
 
Probeer ook vooral niet overdreven leuk te zijn. Lang niet iedereen heeft dezelfde 
humor als jij.
 
- Ga voor het inspreken eerst een paar maal ‘droogzwemmen’. Door het verhaal een  
aantal keren op te lezen, terwijl de film loopt, zul je de juiste toon vinden oom het bij 
de geluidsopname goed in te spreken. Neem dat desnoods op een bandje op en luister dat af. Je weet dan beter waar je op moet letten wanneer je het ‘echte’ commentaar inspreekt.

Schrijf je commentaartekst helemaal op. Geef daarna met een rode pen aan waar je een korte pauze wilt laten vallen in je zin. Doe dit met, door jezelf gekozen, vaste symbooltjes. Passages waar langzamer moet worden gesproken kun je aangeven door die passage te onderstrepen met een onderbroken lijntje. Met een ononderbroken lijntje kun je dan aangeven dat die passage juist met meer nadruk moet worden uitgesproken. 

Probeer, wanneer dat mogelijk is, al het commentaar op één dag in te spreken. Dan is het eenvoudiger om de juiste klank te handhaven. Als dreigt dat je dat niet redt, ga het dan niet afraffelen. Maak het dan de volgende dag af.

 
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]