Microsoft Movie Maker

Als je Windows XP als besturingssysteem op je PC hebt geïnstalleerd ben je ook meteen de trotse bezitter van Movie Maker, het gratis meegeleverde videomontageprogramma van Microsoft. Dit programma blijkt sterk ondergewaardeerd te zijn. Velen hebben niet eens de moeite genomen om eens te kijken wat je met de moeder van alle nieuwe generatie montageprogramma’s kunt doen. Natuurlijk is Movie Maker vrij beperkt in de mogelijkheden maar het is zeer goed mogelijk een eenvoudige maar goede montage te maken. Er staan je daarvoor verschillende gereedschappen ter beschikking die ook de basis vormen voor de wat uitgebreidere programma’s zoals bijvoorbeeld de studio’s van Pinnacle.

In Windows XP kun je Movie Maker in hier vinden:
Start > Alle programma’s > Windows Movie Maker. of (bij XP pro) hier: Start > Alle programma’s > Bureau accessoires > Windows Movie Maker.
  
 
De gebruikersinterface van Movie Maker is overzichtelijk verdeeld in vier schermen waarvan de afmetingen binnen bepaalde grenzen instelbaar zijn. Het belangrijkste scherm bevindt zich onderaan over de gehele breedte van het scherm. Hier wordt de video samengesteld.
  

  

Je kunt kiezen uit twee weergavemogelijkheden van dit scherm. De eerste is ‘Storyboard weergeven’. Bij deze weergave kunnen opnamen, die worden voorgesteld door het eerste beeld van deze opname, in vakjes worden gesleept en op de gewenste volgorde gezet. Waar je deze plaatjes vandaan moet halen zullen we later zien. In de kleine vakjes die zich tussen de grote vakjes bevinden kunnen video-overgangen worden aangegven. Hoe dat precies gaat zullen we ook later zien.

Je kunt ook kiezen voor ‘Tijdlijn weergeven’. Bij deze weergave is het nodig dat de hoogte van het schermpje wat groter wordt gemaakt want onder de tijdlijn met herkenbare plaatjes van je opnamen [Video] zie je nu ook een tijdlijn voor geluid [Audio/Muziek] en titels [Overlaytitel]. Door op [+] naast [Video] te klikken worden nog twee tijdlijnen zichtbaar: [Overgang] en [Audio].

In feite heb je hier de beschikking over een blanco videoband waarop specifieke ruimte gereserveerd is voor het type onderdelen waaruit een productie kan zijn opgebouwd.

Als de scènes die je wilt gebruiken in de tijdlijn staan is het mogelijk de lengte van deze scènes in te stellen. Dit doe je door je muispijl aan het begin of einde van een scène te plaatsen en de linker muisknop te bedienen. Er verschijnt nu een dubbele rode pijl. Door deze dubbele pijl naar links of rechts te bewegen kan de lengte van een videoclip, titel, overgang of geluidsfragment worden aangepast.
  
 
  
Denk er wel aan dat maximale lengte van de scène (video en audio) natuurlijk niet kan worden verlengd. Dit geldt niet voor foto’s. Je kunt de tijd die een foto zichtbaar is in de productie zo lang maken als je wilt. Een overgang kan nooit langer zijn dan de kortste videoclip


Filmtaken

In het schermpje links boven zijn de mogelijke taken opgesomd die je met Movie Maker kunt uitvoeren. Deze taken zijn in drie groepen gerangschikt en er is ook nog een hoofdstuk ‘Tips’ waar raadgevingen te vinden zijn over deze taken.


1 Video vastleggen

[Vastleggen van videoapparaat]: hiermee kun je opgenomen beelden inlezen. De beelden worden door scèneherkenning als tekst of herkenbare plaatjes zichtbaar in het scherm ‘Collectie’, midden boven.
[Video importeren]: deze taak gebruik je om eerder gedigitaliseerde video’s in het scherm ‘Collectie’ plaatsen. Je moet wel eerst de betreffende bestanden zoeken op de bekende manier.

Zo kun je ook foto’s en muziek in het scherm ‘Collectie’ plaatsen met resp. [Foto’s importeren] en [Audio of muziek importeren].


2 Film bewerken

[Collecties weergeven]: hiermee wordt het ’Collectiescherm’ zichtbaar. Als je al eerder een collectie hebt gemaakt kun je die terugvinden in het tekstvlak bij het symbool van een map met de tekst ‘Collecties’.
[Video effecten weergeven]: hiermee open je het scherm ‘Video effecten’. In een opname kan een bepaalde verandering van het uiterlijk worden aangebracht met deze video-effecten. Door het symbool van een effect in Storyboardweergave in een vakje te slepen zal de scène die hierdoor wordt voorgesteld worden bewerkt volgens het gekozen effect. Als je later nog eens wilt zien welk effect je hebt toegepast hoef je je muis wijzer alleen even boven de ster links onder in het plaatje te plaatsen en in een tekstvlakje verschijnt de naam van het toegepaste effect.

Bij de tijdlijnweergave werkt het toevoegen van een video-effect op dezelfde manier. In de tijdlijnweergave is geen voorziening om achteraf de naam van het effect te zien. Voor deze informatie zal je naar de Storyboardweergave moeten schakelen. Als je een effect toevoegt blijft dit effect van kracht en wordt gecombineerd met elk volgend effect. Om dit te voorkomen is het nodig rechts te klikken op het plaatje en te video-effecten te kiezen. Hier kun je in een lijst effecten toevoegen en verwijderen.

Door [Video overgangen] te kiezen kun je op vrijwel dezelfde manier als bij de video-effecten overgangen toevoegen. In de Storyboardweergave moet het symbool van een geselecteerde overgang in het kleine vakje tussen de plaatjes gesleept worden. In de tijdlijnweergave moet de gekozen overgang in de tijdlijn ‘overgang’ worden gesleept.

In de mediaplayer rechts boven kun je het bewegend resultaat zien van wat je in de Storyboard- en tijdlijnweergave hebt ingevoerd. Als extra mogelijkheden tref je hier een voorziening aan om het actuele beeld te gebruiken als punt om een scène te splitsen. Je kunt het actuele beeld ook als *.jpg opslaan.

Met [Titels of verantwoording maken] staat je een scala van mogelijkheden ter beschikking die zijn onderverdeeld in:

Titel aan het begin van de film toevoegen
Titel voor de geselecteerde clip in de tijdlijn toevoegen
Titel op de geselecteerde clip in de tijdlijn toevoegen

Titel achter de geselecteerde clip
in de tijdlijn toevoegen

Als je een keuze hebt gemaakt kun je in een kader de gewenste titel invullen. De grootte van de letters is instelbaar. Bij titels met twee regels blijven deze regels in dezelfde grootte verhouding. Ook kunnen lettertype, kleur, transparantie en positie worden ingesteld. Tenslotte kan er nog een bepaalde animatie op de tekst worden toegepast. Er zijn animaties beschikbaar voor titels met één regel, twee regels en voor eindtitels met veel regels (verantwoording).

Nu heb je de keuzes Lettertype en tekstkeur wijzigen en Titelanimatie wijzigen. Als je tevreden bent over je titel kun je kiezen voor Gereed, titel aan de film toevoegen. Als je stoppen wilt met het maken van een titel kies je voor Annuleren.

Verantwoording aan het einde van de film toevoegen is een beetje apart verhaal maar in principe hetzelfde als bij de titels. Het verschil zit in de uitgebreide tekstruimte. Er is ruimte voor één hoofdtitel en zoveel titels als je maar wilt die bestaan uit twee regels met een kleinere letter. Meestal worden deze regels gebruikt om medewerkers met naam en functie op te sommen.

Met [Een automatische film maken] kun je heel snel een bepaald type film maken. Je kunt heel eenvoudig één van de mogelijkheden kiezen waarna video, audio en titels samen tot een geheel worden gemonteerd met toepassing van effecten en overgangen op een kenmerkende manier voor het gekozen type film. Het blijft wel bij een leuke niet al te serieuze voorziening die wel goeie ideeën kan opleveren voor een echte montage.


Film afwerken

[Opslaan op de computer]: hiermee kan de samengestelde video als videobestand ergens op de computer worden opgeslagen [Opgeslagen filmbestand]. Je moet het videobestand een naam geven en de plaats bepalen waar het bestand moet worden bewaard. De volgende stap is het bepalen van de kwaliteit [Filminstelling] waarin de video moet word gecodeerd. Er zijn heel wat mogelijkheden. De mogelijkheid die je kiest moet natuurlijk overeenkomen met het doel warvoor je de video wilt gebruiken. Vertoning op TV stelt heel andere eisen aan de video dan het E-mailen ervan.

Verdere mogelijkheden zijn:

[Opslaan op CD-rom], [Verzenden met E-mail], [Verzenden naar het web] en [Verzenden naar DV-camera]. Als je één van deze mogelijkheden kiest wordt je stap voor stap door het proces geleid en is het resultaat een goed bruikbaar videobestand.

Het is (nog) niet mogelijk een DVD te branden. Hiervoor zul je gebruik moeten maken van een ander (brand-)programma. Daarvoor kun je het beste een bestand maken in het DV-AVI (PAL) formaat. Deze instelling kun je vinden onder [Opslaan op deze computer] > [Opgeslagen filmbestand] > [Filminstelling] > overige instellingen > DV-AVI (PAL).


Tips

In het hoofdstuk tips vind je over de verschillende filmtaken uitgebreide informatie.

Voor degene die op een niet al te ingewikkelde manier kennis wil maken met conputermontage is Movie Maker een uitstekend programma waarvoor je niet diep in de buidel hoeft te tasten.

 
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]