De STRIP

Er wordt vaak heel erg luchtig over gedaan. Och het is maar een strip. We praten dan over een "beeldverhaal" vooral populair onder de jeugd. Ouderen zijn tegenwoordig ook steeds meer geïnteresseerd in de strip, maar meestal meer in de trant van het verzamelen ervan. Vooral eerste druk en speciale uitgaven zijn zeer in trek.(vaak ook kostbaar)

Maar wat heeft dit nu eigenlijk met de videoclub te maken? Nu dat werd weer eens duidelijk afgelopen 14 november. Op het programma stond dat we een korte strip tot leven zouden brengen met behulp van camera en Pc. De bedoeling hiervan is tweeledig. Ten eerste wilde uw bestuur wat meer activiteit en bedrijvigheid zien op deze avond. Wat hadden we daarom bedacht. Met een aantal camera’s worden de plaatjes van de strip op de videoband opgenomen. Tegelijkertijd zou dan een ander aantal mensen vast bezig kunnen zijn om de Pc op te stellen en nog een aantal anderen zou dan de geluidsopname kunnen voorbereiden. Al met al zou dit drukte genoeg moeten geven.

Verder hadden we de wel zeer optimistische gedachte dat we dezelfde avond een kant en klare verfilmde strip met ingesproken tekst konden vastleggen op een videoband. Maar het werd anders. Het werd een leerproces. In het vervolg kunnen we nog terdege profijt van kunnen hebben van deze ervaring.Wat ging er zoal mis en wat ging er goed.

Om met het goede te beginnen. Opstelling van de diverse benodigdheden was voortreffelijk en dat was eigenlijk alles. De rest ging allemaal fout. We hadden toch wel eens meer een poging gedaan een beeldverhaal filmisch vast te leggen? Jawel, maar dan waren er geheel andere dingen aan de orde. We wilden het nu met behulp van de Pc verwezenlijken. De diverse plaatjes zouden beeldvullend worden opgenomen en eventueel bewerkt met Photoshop. Na verloop van tijd waren alle beelden opgenomen. Maar wat blijkt er aan de hand te zijn? Diverse opnames van de plaatjes zijn niet beeldvullend. De lijnen van de afscheiding van de diverse plaatjes zijn duidelijk in beeld gekomen. Niet voldoende dichtbij gekomen met de camera? Te weinig ingezoomd? En vooral met de lang gerekte plaatjes , wat doe je daar dan mee. Al die plaatjes in een stripboek zijn ook allemaal van een ander formaat! Hieruit valt dus op te maken dat wat je als beeldvullend in je camerazoeker of display ziet, niet beeldvullend op de TV hoeft te zijn, en dat is nu juist wel de bedoeling.

We laadden de beelden in de Pc. maar waar staan die plaatjes nu toch. Met geen mogelijkheid terug te vinden in de Pc. Klopt, ze waren ook niet gecaptured. De procedure om de plaatjes in de Pc te laden, daar hadden we fouten mee gemaakt. Na enig zoekwerk en eerst eventjes een testje gedaan te hebben, is het toch gelukt om de beelden in de Pc te laden. Ja, en dan zie je pas wat het resultaat is geworden van al die plaatjes. Ook op de Pc zijn het geen beeldvullende plaatjes en blijf je witte randen zien. Nu is dat wel op te lossen met Photoshop, maar dat moet dan wel per plaatje gebeuren, wat zeker teveel tijd vraagt op een clubavond.

Hierna gestart met de geluidsopnames. Pech achtervolgde ons maar vooral onze eerste inspreker. Hij had de tekst van D.D. op zich genomen en dat was een flink stuk voorleeswerk. En we namen maar op en wanneer er een verspreking was, dan namen we het nog eens op. Eindelijk waren de laatste woorden uitgesproken en dan wil je wel een stukje terughoren. Ja hoor, niets was er opgenomen op de harde schijf. Het is gewoonweg stom dat we niet eerst eventjes een test stukje hadden gedaan.

Opnieuw zoeken wat er aan de hand is. Aan het eind van de avond is er toch nog een heel klein stukje tekst opgenomen. Een volgende keer weten we nu hoe het wel moet!? En die volgende keer komt op 12 dec. Om tijd uit te sparen zijn dan alle beelden reeds opnieuw, beeldvullend opgenomen en staan genummerd en wel op een CD-Rom. Het is dan alleen nog maar een kwestie van overzetten op de harde schijf van de Club-Pc. We kunnen dan direct verder met het inspreken van de diverse teksten.

Daarna gaan we de tekst eerst op juiste volgorde in het video-montage programma zetten en plaatsen er dan de juiste plaatjes bij. Dan kan elk plaatje zolang als nodig in beeld blijven, afhankelijk van de tekstlengte. Nu, het belooft een drukke bedoening te worden. Dat moet ook wel want het is uiteindelijk ook de enige avond in december dat er een clubavond is. Laten we er met elkaar een leuke "strip" van maken!

Leo
 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]