Het Videofestival 2004

Het is rustig op de clubavonden. Nergens nog iets of iemand horen mompelen over het aankomende videofestival. Heeft u het vergeten?

Nee toch!!

Maar mocht dat toch het geval zijn, dan met nog maar enkele weken te gaan, een extra oproep om u in te spannen om mee te doen met het komende festival op zaterdagavond 20 november 2004.

Het inleveren van de film op VHS-band of DvD, ja we hebben nu ook een DvD-player, mag plaats vinden op het allerlaatste moment namelijk op zaterdagavond 20 nov. Wel wordt verzocht om van tevoren aan te geven of u met een filmpje gaat komen. En omdat we toch het geheugen opfrissen tevens de spelregels.

Uw filmpje mag elk onderwerp hebben.

U moet het zelf hebben gefilmd en de beelden moeten recent zijn geschoten.

Dus liefst geen opnames van jaren her.

De algehele tijdsduur mag niet meer zijn dan vijf minuten. Minder mag maar meer beslist niet. Te lang, dan volgt diskwalificatie en is er geen prijs te verdienen. En dat zou jammer zijn, want de beschikbare prijzen zullen ook dit jaar niet mis zijn.

Hoe wordt de lengte bepaald.

Vanaf het eerste beeld todat het laatste beeld is verdwenen, dat is de totale lengte. Dus dat is inclusief aankondiging en afkondiging wanneer u dit heeft toegepast bij uw filmpje. Zet u bijvoorbeeld aan het einde van uw filmpje "EINDE" om zo te laten zien dat uw film is afgelopen, dan telt dat ook mee met de totale lengte van uw film. Dus 4 minuten film en anderhalve minuut "einde" in beeld, dan bent u het haasje. Uw film is dan te lang!

Uw beeldmateriaal mag u op allerlei manieren bewerken net zoals de muziek die u er aan toe mag voegen. Het hoeft niet maar het mag natuurlijk wel.

Wilt u er een voice-over bij. Ook dat mag. U bepaalt geheel zelf hoe of uw filmpje eruit komt te zien.

Mocht het toch niet allemaal geheel duidelijk zijn, schroom niet en kom met uw vragen. Uw bestuur zal u beslist een antwoord kunnen geven hieromtrent.

U heeft nog enkele weken de tijd.

Mee doen is leuk maar mocht het u toch niet lukken om een filmpje in te leveren, kom dan toch op deze avond. De sfeer is goed en bovendien: U zal verscheiden filmpjes zien die u mogelijker wijs op gedachten zet in de trant van hoe is dat gemaakt.

Allen hartelijk uitgenodigd op zaterdagavond 20 november 2004.

We beginnen om 20.00 uur en er is een publieks jury 


Leo.

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]