Activiteiten 2004

Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.

39 clubavonden, 12 bestuursvergaderingen en 1 algemene leden vergadering op 18 februari 2004

Hieruit blijkt dat dit jaar op elke woensdagavond een activiteit heeft plaatsgevonden! Bovendien hebben we een videorally gehouden in Harlingen, een dagje in Bergen gefilmd en het videofestival. En vooral niet te vergeten de open dag op 3 oktober ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan.

De standaard maand planning is als volgt:

Eerste woensdag van de maand ……….. Pc/Cb avond.
Tweede woensdag van de maand ……… Video avond
Derde woensdag van de maand ……….. Bestuursvergadering
Vierde woensdag van de maand ……….. Soosavond
Vijfde(event)woensdag van de maand … Wordt per keer bepaald.

Waaruit bestonden zoal onze invullingen van de avonden.


Op de Pc/Cb avonden:

Door de EP Beerepoot is een hard disk DvD recorder aan ons gedemonstreerd.

Onze beide Pc’s zijn d.m.v. netwerkkaartjes en een cross-cable met elkaar verbonden zodat er een eenvoudig onderling dataverkeer mogelijk is.Ook de Cb heeft een koppelings mogelijkheid met de Pc, geschikt voor doorsturen van grafische afbeeldingen.

Ook diverse software voor de digitale fotocamera’s zijn aan de orde geweest.

Nine-shots waren dit jaar wat meer in de picture. Er zijn diverse nieuwe onderwerpen gefilmd en direct gemonteerd op de Pc en Cb. Daartoe werden ook buitenopnames gemaakt die zeer dramatisch werden gemaakt met verscheidene toevallige attributen.

Op verscheidene avonden is er druk gestoeid met het fenomeen "blue screen".

Eén van onze hoogtepunten voor de opendag van 3 okt 2004.

Videoavonden en soosavonden:

Deze avonden, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de videocamera zien we toch steeds meer de Pc zowel als de Cb hun intrede doen. Vaak wordt er al direct gebruik gemaakt van de opslagmogelijkheid van de opname op de harde schijf waarna er dan een montage kan plaats vinden, zodat er een afgerond geheel ontstaat. Denk daarbij aan de nine-shots die er zijn gemaakt zowel binnen als buiten. (Nat scheren, mens erger je niet, oversteken, de weg vragen , een fiets stelen enz.). Hierbij is duidelijk naar voren gekomen dat er niet altijd het juiste beeld materiaal voorhanden is om tot een goede montage te kunnen komen.

Gebruik maken van animatie mogelijkheden is opnieuw geprobeerd . Er is op eenvoudige manier een route op een landkaart gefilmd. Later werd dit onderwerp herhaald maar dan op wat meer professionelere wijze, waarbij veel minder kans op missers zijn, zoals een onverwachte beweging van de camera, kaart die beweegt of ineens een hand of schaduw in beeld.

Het buiten filmen is steeds een gewild item, maar wat kan er op zo’n avond gefilmd worden. Altijd ligt hier weer een stevige drempel (Te snel donker). Maar een mini puzzeltocht in Hoorn was toch een geslaagde filmavond. Dat kon niet worden gezegd van het filmen in de Beemster bij een wijngaard waar ook de mogelijkheid was om wijn te proeven. De voorbereiding was misschien wat tekort geweest. Toch was het idee leuk en misschien dat het dit jaar dan wel plaats kan vinden.

Verder zijn er diverse avonden gewijd aan het voorbereiden van het 15 jarig bestaan van de videoclub.

Materiaal gecontroleerd of er niets defect was. Altijd weer nodig want er gaat meestal wel iets stuk.

Het blue screen is diverse malen opgebouwd. Een heel karwei. Dikke pijpen en zware statieven waar het geheel op rust. Dan nog de verlichting erbij halen en uitlichten. Gaat nu wat beter door de aanschaf van twee witte paraplu’s.

Wat ook erg leuk is geweest was de uitnodiging van Els om bij haar in Bergen te komen filmen. Een geslaagde zondag. Mooie beelden en het weer werkte ook heerlijk mee.

Met zijn allen zijn we naar het Mac-support geweest in Uitgeest , wat Henk heeft georganiseerd. Ook zorgde hij weer voor een leuke avond door de ingeleverde filmpjes van zijn studenten bij ons ter beoordeling te vertonen. Nu hij gepensioneerd is, zullen we dat wel gaan missen misschien.

De digitale fotocamera is ook op de club niet meer weg te denken. Dankbaar wordt er gebruik van gemaakt door de foto’s in het clubblad te gebruiken.

Aan foto bewerking wordt nog weinig gedaan omdat nog niet echt duidelijk is wat of we er mee willen gaan doen. Gaan we ons toeleggen op hoe of je eenvoudig je foto’s opbergt en op een simpele manier weer terug kan vinden? Of wordt het toch meer echt bewerken van foto’s?

Het videofestival mocht zich ook dit jaar weer verheugen op diverse inzendingen.

Een publieksjury mocht er een waardering aan geven zodat de voorzitter de prijzen kon uitdelen.

Elke inzender en geen prijswinnaar kreeg als stimulans een lege beschrijfbare CD voorzien van leuke inlay verzorgt door Henk.

Ter ondersteuning van het goede camera gebruik werd het "knopje van de week" geďntroduceerd.

Dit werd al snel het knopje van de maand. Diverse knopjes op de camera werden door Wim behandeld om de functie ervan uit te leggen.


De projekten waren:

In clubverband is er een meer camera project geweest. Voor dit jaar staan er weer enige op stapel. Hans heeft al diverse kontakten gehad en we zullen nog meer van hem horen.


15 Jarig bestaan:

Op zondag 3 oktoner was het dan zover. De open dag n.a.v. ons vijftienjarig bestaan.

De feestcommissie bestaande uit Ton Groot, Peter Matthesius, Hennie v.d.Meulen en Hans Pronk hebben er veel werk voor verzet. Een groots programma werd in elkaar gezet waar telkens wat bijkwam maar ook weer afging. Het besloeg een gehele dag waarbij elk lid zijn steentje toe heeft bijgedragen. Was het niet met de organisatie dan wel met het aanvoeren van onze materialen , opbouwen, later afbreken en weer afvoeren en opbergen van onze materialen in de Achterstraat. Verder was een ieder in het programma een taak toebedeeld. 

In de zaal lagen keurig uitziende folders voor de belangstellenden klaar om mee te nemen. Veel energie is daarin gestoken door Henk Klopper. Alles wat wij op de club doen hebben we gedemonstreerd. Dit werd ook nog onderstreept door het afspelen van een compilatie op DvD die door Hans was verzorgd. Tevens waren er twee optredens van een heuse playback show, opgeluisterd door een drive-in. De publieke belangstelling was erg laag, terwijl er veel moeite was gedaan om de diverse bladen een artikel hierover te doen plaatsen. Voor ons was de dag toch geslaagd wat afgesloten werd met een gezamenlijk diner bij de Chinees.


Ledenbestand:

Dit jaar zijn er enige leden vertrokken. Nieuwe leden mochten we echter ook weer begroeten. Deze nieuwe leden worden dan ook hartelijk welkom geheten. Het bestuur wenst hen een prettige tijd bij ons toe. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. Een ledenstop hebben we niet. Weet u iemand met interesse voor de digitale wereld van video en/of foto, vraag eens of ze ter kennismaking langs komen.


Invulling clubavonden:

Het bestuur poogt zich te laten leiden door de inbreng van de leden. Zo is het mogelijk om elk onderwerp de revue te laten passeren. Dus laat u horen en draag bij aan de invulling van de diverse avonden.


Clubblad:

Het clubblad op papier wordt verzorgd door Henk Klopper. De digitale uitgave is het werk van Wim Schuts. Het afgelopen jaar zag het er opnieuw goed verzorgd uit. Beide heren bedankt voor hun toewijding namens de leden van de videoclub. Kopij voor het clubblad digitaal verzenden aan beide heren zodat het verwerkt kan worden.


Lief en leed:

Dit keer denken we aan Jaap Jillings. Door een samenloop van toevalligheden kwam hij thuis ten val en brak zijn heup. Gelukkig was hij alweer voor de Kerst 2004 thuis alwaar hij moet revalideren. We hopen hem spoedig weer op de club te kunnen begroeten.

Leo (secr.)


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]