Gezamenlijke clubavond

Al een poosje is er binnen het bestuur over gesproken om eens een gezamenlijke clubavond te houden met een andere videoclub.  Dankzij de contacten van Einar met de videoclub in Lutjebroek heeft er een gedachtenwisseling plaats gevonden die nu in daden gaat worden omgezet.

Want wat gaan we doen?

Met elkaar gaan we, van elke club een vijftal filmpjes, bekijken. Dat geeft de mogelijkheid om eens nader met elkaar kennis te maken. Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook met een ander zijn video-werk. We kunnen dan kennis maken met andere invalshoeken en andere montage technieken. Want wat is slecht en wat is goed. Kan je wel praten over slecht videowerk? Of mist men nog wat kennis over de montage mogelijkheden! 

Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden op het gebied van montage dat bijna alles goed lijkt te zijn. Maar slecht beeldmateriaal kan je er onmogelijk goed mee maken. Er zijn wat camouflage technieken te bedenken, maar alles valt en staat met je oorspronkelijk beeld. Wanneer je de diverse montage pakketten bekijkt, dan belooft het ene nog meer dan het andere. Je gooit je film in de trommel, muziek Cdtje erbij, eventjes wachten en daar is de kant en klare film. Nog wel eventjes vermelden of je de film op band of op DvD wilt hebben. 

Het wordt steeds mooier en makkelijker voorgesteld. Nu gaat het ook steeds eenvoudiger, maar zoals het voorgesteld wordt is beslist nog een utopie. Maar een hele goede stap in de richting is kijken wat er zoal voor mogelijkheden zijn. De een gebruikt een andere opzet en opbouw van haar/zijn film dan de ander. Je ziet soms mogelijkheden waar je eigenlijk zelf nooit aan hebt gedacht en die toch ontzettend leuk en vernuftig in elkaar steken. Misschien een idee om zelf ook eens zoiets toe gaan passen. Of in een gewijzigde vorm te gebruiken. 

Dit kunnen dan van die avonden worden waarop je met andere inzichten naar huis gaat. Want hoe vaak zul je, je er op kunnen betrappen, steeds in eenzelfde stramien een montage te willen maken. Je bent gewend om zo en zo te werk te gaan. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar voor jezelf kan er wel iets verfrissends uit voortkomen. Vandaar is deze wens voort gekomen en gaat het nu echt gebeuren. Kijk in het boekje bij de aktiviteiten kalender voor de juiste datum. Deze avond wordt gehouden op de lokatie van het Streekbeeld en het valt natuurlijk op een woensdag avond. Het is dus geen extra avond maar een reguliere clubavond. Een avond waar u altijd al rekening mee houdt dus het lijkt ons geen belemmering, om er bij te zijn. 

Natuurlijk moeten we wel het een en ander voorbereiden. Vandaar dat we het volgende verzoek willen doen. Op 29 juni 2005 willen we met elkaar een keuze maken uit filmpjes die geschikt zijn om op deze avond vanuit de videoclub Hoorn en de Regio in te brengen. Vijf moeten er uitgekozen worden waarvan er al eentje vast staat dat die mee gaat. En dat is een stukje uit een van de meer-cameraprojecten. Daar zal Hans voor zorgen. De andere vier worden gekozen uit uw eigen filmpjes die u wilt laten zien. Ook uw filmpje is geschikt voor vertoning bij een andere videoclub! Geef op de komende clubavonden aan wat of u kunt inbrengen zodat er gekozen kan worden. Met elkaar zullen we een keuze maken. Het zal beslist een hele leuke avond worden met veel kijk plezier!

Nog eventjes iets anders.

In het clubblad wordt elke keer vermeld wie of er zorg draagt voor het videoverslag van de maand. Trouw zien we dat er gefilmd wordt. Maar verder zien we niets. Zijn de beelden niet goed geworden of zijn ze verloren gegaan? Dat kan toch niet waar zijn!

De bedoeling is dat de film(st)er van het materiaal een korte montage maakt en die laat zien op één van de volgende clubavonden. Deze montages worden daarna gezet op de videoband van de club om zodoende een archief te krijgen. Nu schijnt de videoband achterhaald te zijn.

We zullen ons erop gaan beraden hoe of we in het vervolg met dit materiaal om kunnen gaan. Want er moet wel wat standaard in komen. Niet een DvD van elke montage maar alles op een verzamel DvD lijkt me beter. U hoort nog hoe we dit zullen gaan oppakken. Heeft u zelf een idee, laat het ons horen! Bewaar dus absoluut uw filmisch verslag van de avond dat u verzocht werd te filmen. Laat het vast zien op de clubavond.

De vakantie maanden dienen zich aan. Voor een ieder die op vakantie gaat: een prettige vakantie met goed weer. Voor een ieder die (nog) niet gaat: Ook jullie een prettige tijd toegewenst met ook goed weer.

Leo

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]