Activiteiten 2003

Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.

35 clubavonden, 12 bestuursvergaderingen, 1 algemene leden vergadering op 12 februari 2003, 5 keer geen clubavond te.weten 1 januari, 30 april 30 juli 24 en 31december.

Uit het totaal van deze avonden blijkt dat er van het 53 weken tellende jaar 2003 er 48 weken een clubactiviteit heeft plaats gevonden. 

Verder hielden we een videorally (18 mei) en het videofestival (22 november)
De standaard maand planning is als volgt:
Eerste woensdag van de maand ……….. Pc/Cb avond.
Tweede woensdag van de maand ………Video avond
Derde woensdag van de maand ……….. Bestuursvergadering
Vierde woensdag van de maand ………..Soosavond
Vijfde woensdag van de maand wordt per keer bepaald.

Waaruit bestonden zoal onze invullingen van de videoavonden.


Op de Pc / Cb avonden:

Ons bekwamen in het gebruik van de Casablanca. 
Het monteren op de Pc met diverse montage programma’s.
Het uitbreiden van de Pc met Fire Wire kaart en Moviebox.
Installeren van Studio 8. Hier werd ook tijd in gestopt om er ervaring mee op te doen.
Verder is er een poging gedaan om een tweede Pc in gebruik te gaan nemen waarin de Fast card zit, zodat we wanneer alles werkend is , we de beschikking hebben over drie montage machines.

Ook hebben we geprobeerd om de Casablanca te koppelen aan de Pc, zodat we beeldmateriaal eenvoudig onderling kunnen doorgeven.

Verder weten we dat er verschillende mooie titelgeneratoren zijn waarmee alle mogelijke titels te maken zijn, zover je verbeelding het maar toe laat.

Het gebruik van het 'Blue Screen' werd ook op deze avonden uit getest.

Een stripje opnemen is gestart. Echter doordat niet alles op de Pc goed functioneerde is het niet afgemaakt. De poging hiervan op de Casablanca is beter gelukt. De Pc is nu echter zo aangepast dat het beslist beter moet gaan.


Videoavonden en soosavonden:

Macro opnames maken en een uitleg over de Witbalans. Ook de kleuren van de camera is ter sprake gebracht. En hoe volg je nu met de camera een bewegend voorwerp. Het is geprobeerd met een model racewagen voorzien van afstands- besturing. Viel echt niet mee om de auto goed in beeld te hebben en vooral te houden. Ook de zo bekende 9shot is weer opgedoken. Er is voor ruw materiaal gezorgd met de bedoeling dat ieder lid er een montage van zou gaan maken. Er is weinig van terecht gekomen.

Het animeren van een pop stond garant voor een leerzame avond. Er zijn meerdere stemmen op gegaan om hier meer aandacht aan te willen geven.

Interview filmen. Opstelling van personen t.o.v. de camera’s en belichting is erg belangrijk.

Playback staat toch altijd wel garant voor een uitbundige avond. Vooral met een heerlijke meezinger wordt het ongekende talent van velen aangeboord. Ging wat gebrekkig dit jaar. Vandaar staat het voor volgend jaar (2004) opnieuw op de planning. Bij het bespreken van de meegebrachte video filmpjes van de diverse leden komen toch heel wat interessante zaken aan de orde. De ingezonden filmpjes van het video festival werden ook besproken op een clubavond na het videofestival zelf. Het werd als zeer leerzaam gevonden!

Buiten filmen is altijd afhankelijk van het licht, omdat we na acht uur ‘s avonds pas gaan filmen. Toch hebben we diverse keren buiten kunnen filmen met als onderwerp o.a.: bloemen, de haven van Hoorn, een 9shot, de Hoornse Harmonie en Sinterklaas- verlichting in de stad.

Een 'vossenjacht' is ook op een avond gehouden. De deelnemers werden er zeer uitgelaten van en kropen achter bosjes, auto’s e.d. om toch vooral de andere leden te verschalken en vast te leggen op de band zonder zelf te worden gezien.

Er is nog een klein project van start gegaan. Het vormen van kleine groepjes die een onderwerp zullen uitwerken en ook zelf filmen en monteren. Slechts een enkel filmpje is gereed. Er zal een clubavond worden gepland (2004) waarop elke groep zijn filmpje zal laten zien. Met elkaar kunnen we dan deze werkstukjes bespreken.

En natuurlijk de beoordeling van de filmpjes van de studenten van Henk vond ook plaats op een clubavond. Uiterst boeiend om deze werkstukken te kunnen zien. Geheel andere invalshoeken zijn er soms gebruikt, die inspirerend kunnen werken.

Voor de meercamera projecten vinden regelmatig controles en vernieuwingen plaats van de benodigde apparatuur en vooral ven de kabels. Is alles nog aanwezig en intact? Zoniet dan herstel of eventueel een aanvulling van de tekorten.

Er is weer gestart met een filmisch verslag maken van de clubavonden. Elk lid komt aan bod om een clubavond te filmen en er een kleine montage van te maken, die dan op een verzamel VHS band moet worden over gezet. De voorzitter houdt nauwkeurig bij wie er aan de beurt is.


De projekten waren:

Musical 'Jesus Christ Superstar' in Ursem.
Apollo project (jubileum fanfare) op14 juni in Noord Scharwoude.

Beide projekten zijn met een heel goed resultaat verfilmd. Er wordt dan ook zeer veel tijd in gestoken!

Grote drijfveer achter deze projecten is Hans Pronk, die het geheel in goede banen weet te leiden.

Invulling clubavonden:

Het bestuur vindt het steeds moeilijker worden om goede ideeën te blijven voorstellen. Daarom is er een enquète gehouden om wat meer info te krijgen omtrent type camera, digitale fotocamera, gebruikte montage mogelijkheden. Welke programma’s er gebruikt worden voor de montage en vooral:

Waar gaat uw belangstelling naar uit.

Zijn er in uw omgeving mensen met kennis over onderwerpen die ook voor de videoclub van belang kunnen zijn

De respons was zeer gering. 60% van de leden levert het formuliertje niet in.


Clubblad:

Het clubblad op papier wordt verzorgd door Henk Klopper.
De digitale uitgave is het werk van Wim Schuts.
Het afgelopen jaar zag het er opnieuw goed verzorgd uit.
Beide heren bedankt voor hun toewijding namens de leden van de videoclub.

Kopij voor het clubblad digitaal verzenden aan beide heren zodat het verwerkt kan worden.

Lief en leed:

Wim Schuts is opgenomen met hartklachten in het ziekenhuis. Operatie vindt plaats in A’dam. Terug naar ziekenhuis in Hoorn waarna vrij spoedig ontslag plaats vind. Het gaat goed met Wim en hij is weer present op de videoclub.

Onze gedachten gaan ook uit naar Nico de Reus die pal voor de Kerstdagen zijn vrouw na een ziekbed moest verliezen. Hem wordt sterkte toegewenst en hopen dat hij op de videoclub enige afleiding zal mogen vinden.

Leo (secr.)
 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]