[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud H & R Video ABC ]

De beste wint 

Hoe vaak hoor je dat niet, dat de beste mag winnen, of de snelste tijd zal de winnaar aanwijzen. 

En zo zijn er nog legio kreten die allemaal het zelfde doel nastreven: Het vinden en aan kunnen wijzen van een winnaar. In veel wedstrijden wordt er naar gestreefd om op een zo eerlijk mogelijke wijze een persoon of team tot winnaar uit te roepen. 

Zijn de aangelegde criteria altijd goed? Geven deze criteria de exacte winnaar(s) aan? Wanneer er met exacte waarden gemeten kan worden, dan is het vrij snel duidelijk. Zoals bijv. bij een schaatswedstrijd. Ze leggen allemaal dezelfde afstand af en hun tijd wordt zeer nauwkeurig gemeten.

De snelste is dan ook echt de winnaar. Maar wanneer er niet met zon vorm van juist gemeten tijd gewerkt kan worden, dan wordt het alweer een stukje moeilijker om een winnaar aan te kunnen wijzen. 

Zodra er emotie of gevoel in de beoordeling mee kan gaan spelen, dan is het al veel minder snel duidelijk wie er winnaar is geworden. Dat soort voorbeelden zie we te over op de televisie. Kijk maar naar al die shows waarin naar talent wordt gezocht. Een vakjury geeft een oordeel, maar ook daar  is al geen gelijkluidend oordeel van te verwachten. Ook bij hen proef je dat niet iedereen dezelfde maatstaf hanteert voor de beoordeling van de kandidaat. Logisch, want wat is de maatstaf en is het resultaat met een geijkt meetgereedschap te meten? Nee dus.

En dan komt er nog eens het oordeel van de publieksjury bij. U kunt er weer voor bellen, maar ook dit oordeel is beslist niet zonder gevoel of emotie gedaan. Maar het kan natuurlijk nog gekker. Het resultaat is wel nauwkeurig met meetgereedschap te meten. Wint de beste het dan?  

Wanneer u even terug gaat in de tijd van de video, dan zult u ook wel weten dat dat niet het geval was. Er werden enige videosystemen op de markt gebracht met o.a. het video 2000 systeem ontwikkeld door Philips.

Het VHS systeem, dat kwalitatief een stukje minder van kwaliteit was, heeft toch maar het systeem van Philips uit de markt weten te drukken.

Hoe bedoelt u dat de beste wint? En nu zitten we weer in het zelfde schuitje. Blu-ray en HD-dvd. Dat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data-opslag op een schijfje. Zit er dan veel verschil in deze twee technieken? Eigenlijk niet. Ze maken beide gebruik van de zogenoemde blauwe laser technologie. Deze laserstralen hebben een kleinere golflengte. Hierdoor kan er nauwkeuriger op de schijfjes worden geschreven zodat er veel meer data op kan dan op de standaard DvD.

HD-dvd is in wezen een verdere ontwikkeling van de DvD techniek. Dat kan je zien als VHS t.o.v. Super VHS. Blu-ray is echter een geheel nieuw ontworpen techniek. Het lensje waardoor geschreven wordt zorgt ervoor dat bij het Blu-ray systeem minder afbuiging plaats vindt. Deze verminderde afbuiging geeft  de mogelijkheid om meer data op een enkellaagsschijfje weg te kunnen schrijven. Kun je op een HD-dvd schijfje 15 Gb kwijt, op een blu-rau schijfje is dat al 25 Gb aan data. Doordat het blu-ray systeem geheel opnieuw ontwikkeld moest worden is het wel een duurder systeem dan het HD-dvd systeem. 

Maar wat gaat er nu gebeuren? Grote namen zoals Paramount, Universal, Sony Pictures, Warner, Toshiba en nog enige andere grote merken hebben hun voorkeur uitgesproken. De Blu-ray techniek zal gaan winnen. Deze uitspraak heeft duidelijke gevolgen voor de consument. Kijk de advertenties in de kranten en blaadjes maar na. Verlaging van de prijzen van apparatuur gebaseerd op de HD-dvd techniek. Ook de productie van dit soort afspeelapparatuur komt tot staan. Wat er nog aan voorraad is wordt zolang het nog kan voor dumpprijzen aan de man gebracht. De prijzen zullen er niet om liegen. De blu-ray spelers liggen nog wat hoger in de markt dan de HD-dvd speler. Maar wanneer er alleen nog maar blu-ray spelers in de schappen van de winkels staan, dan zullen die prijzen ook wel weer snel gaan dalen. Voor ons als consument is het wel fijn om te weten dat we maar niet aan het HD-dvd systeem moeten beginnen of mee doorgaan. Die strijd is gestreden.

Leo

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]