Hoorn 650 jaar

We zijn weer enige weken verder en er zijn al diverse opnames gemaakt voor dit evenement. Zo is de intocht van SinterKlaas gefilmd, het maken van oude kostuums, de quiltgroep de Cogge, het plaatsen van kerstbomen in de Draafsingel, Westersingel en op het Nieuwland.

Foto’s zijn er ook al gemaakt van o.a. de maquette van Hoorn in het museum van de twintigste eeuw, de akte van het verkrijgen van de stadsrechten in het stadsarchief.

Binnenkort worden er zelfs foto’s gemaakt in Hoorn vanaf een hoogwerker die beschikbaar gesteld wordt door de brandweer.

In het WestFriesmuseum hebben we ook al een lokatie uitgezocht waarin nagebootst zal worden een vergadering van het bestuur Hoorn 650 jaar, gekleed in de oude kostuums.

U ziet op diverse fronten wordt eraan gewerkt.

Diverse vergaderingetjes zijn er gehouden om lijn te kunnen geven aan het verloop van de uiteindelijke film.

Daarvoor is een klein komitee samengesteld dat vrij spontaan ontstaan is.

Grootste gemene deler hierbij is dat vrijwel iedereen doordeweeks overdag in de gelegenheid is om bijeen te komen.

Tot nogtoe is het nog steeds mogelijk geweest om diverse mensen bereid te vinden om te filmen. Maar aangezien het deze maand druk is voor een ieder, komt toch veel druk te liggen op de maand januari 2007. Dan gaat elke werkgroep er vol tegen aan om alles op tijd klaar te krijgen.

Door ons is aan de diverse groepen, waar nog opnames van moeten worden gemaakt, een uiterste grens gesteld van 31 januari 2007.

Hierna kunnen we dan de film gaan monteren. Ook moeten we tijd hebben om de film voor te vertonen zodat de belanghebbenden nog eventuele veranderingen met ons kunnen bespreken. Al met al een strak programma, maar met de bereidwilligheid ondervonden tot nu toe moet het mogelijk zijn.

Er is nu al een waarschijnlijke vertraging ontstaan bij de opnames van de speciale postzegel. Dit project loopt over diverse schijven en het is telkens moeilijk om dit snel te regelen. Hopelijk dat het zijn beslag kan krijgen in febr. 2007., zodat het nog net op tijd in de film verwerkt kan worden.

Ook heb ik een ieder geďnformeerd over het andere nog grotere project namenlijk het filmen in het feestjaar zelf.

Dat is echt een hele grote klus.

Natuurlijk zijn er hele leuke zaken bij waar je anders niet direct toe in de gelegeheid bent om dat te kunnen filmen. Dit project vraagt natuurlijk veel vrouw/mankracht.

Daarom als schot voor de boeg had ik u gevraagd om mij te laten weten hoe u erover dacht. Slechts een enkele reactie hierop gekregen en dan nog wel van de leden van het kleine komitee. Dat geeft de burger geen goede moed om aan dit project te beginnen.

Binnenkort zal er een besluit moeten komen of wij het wel of niet gaan doen.

Ook het bestuur Hoorn 650 jaar wil dat wel graag van ons horen.

10 febr. 2007, een zaterdag, gaan we een meercamera project doen en wel de modeshow van de oude kostuums gehouden in de Oosterkerk in Hoorn.

Van tevoren zal bekeken worden de situatie in de kerk zelf en hoe we het beste de camera’s kunnen opstellen. Is er ook een regieruimte? Is er voor elke camera een stroomaansluiting, een verhoging waar de camera’s eventueel opgeplaatst kunnen worden? En is onze apparatuur met kabels goed in orde? Al dit soort zaken hopen we af te kunnen spreken, na te zien, voordat we aan dit project gaan beginnen.

Zo een ieder is weer geheel op de hoogte van de stand van zaken tot nu toe.

Zij/hij die zich al heeft ingezet wordt bedankt en voor de komende periode hoop ik dat een ieder zijn beste beentje voor wil zetten.

Rest mij nog om alle videoclubleden na de feestmaand december 2006 een goed en vooral gezond 2007 toe te wensen.

Leo

  
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]