Anti-bijsnijden (anti-cropping)

In de praktijk blijken na aanmaken van een filmpje op een pc vaak dat de randen bij vertoning op TV weg vallen. (Overigens geldt dit niet voor LCD of plasma scherm). In Magix kun je dit probleem afvangen en wel als volgt.

Onder \Video_de Luxe_2005\My Audio Video\_TV anti-bijsnijden staat een bestandje

TV antibijsnijden.bmp.

Zet dit bestandje op de tijdlijn en brand dit op CD of DVD (liefst op een RW natuurlijk)

Projecteer dit op je tv, en kijk welk percentage aan de verschillende zijden van het scherm wordt afgesneden.

Schrijf deze waarden op en ga terug naar Video de Luxe. Selecteer een film op de tijdlijn en klik in Magix "Taken"aan. Kies "Optimaliseren" en hierna "Weergave voor TV optimaliseren"

Vul de hiervoor gevonden waarden in en vink "Gebied tv-scherm markeren in voorbeeldmonitor" aan. Klik op OK. Je krijgt nu een rechthoek op je scherm te zien die precies aangeeft welk gedeelte op je tv wordt getoond en wat er buiten valt.

Je moet dus nu zorgen dat je beeld binnen deze rechthoek valt.

Met Shift+P (keyframe-animatie of objectcurve-effecten) kies je voor Breedte, Hoogte en evt. ook X-pos en Y-Pos.

Met behulp van deze onderdelen kun je er voor zorgen dat je beeld precies binnen de rechthoek valt. (Het is handig om de waarden van breedte, hoogte en indien nodig X en Y-pos op te schrijven zodat je bij een volgende keer deze waarden direct in kan typen).

Renderen en nu behoort alles ook op je beeldbuis zichtbaar te zijn

N.B.

In de praktijk blijkt niet iedere tv evenveel van je beeld weg te laten. Als je je video dus op een andere tv afspeelt kun je aan een of meerdere zijde(n) een zwarte band te zien krijgen of er valt toch nog beeld weg. Je moet dus voorzichtig zijn met het aanpassen van je beeld.

    
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]