Meer-camera techniek

Oh, oh, oh, wat ingewikkeld allemaal met zoveel camera's ….. 
daar zal ik nooit wat van begrijpen ….. 
dat is voor een paar specialisten weggelegd ……..

Deze en andere kreten worden vaak geslaakt als het om de techniek van het het meer-camera werk gaat. Toegegeven het lijkt op het eerste gezicht behoorlijk complex. Dat zit 'm voornamelijk in de hoeveelheid kabelverbindingen die nodig zijn om beeld, geluid en de communicatie aan te sluiten. Er ontstaat niet zelden een op het oog onontwarbare knoop waaruit allerlei kabels hun weg zoeken naar de -als alles goed gaat- juiste apparatuur. Afgezien van het hiervoor beschreven neven-effect zit er een uitermate eenvoudig systeem in de bekabeling.

Bijgaand zijn de verbindingen voor beeld (video) en communicatie schematisch aangegeven. Bij de meer-camera klussen is het een goeie gewoonte dat de cameralieden -naast het werkend opstellen van hun camera- ook de benodigde kabels uitrollen en aansluiten. Het video-signaal uit de camera wordt aangesloten op de tulp-plug van de coax kabel op de kabelhaspel. De haspel zelf moet dicht bij de regietafel worden geplaatst. Vervolgens wordt het BNC chassisdeel van de haspel met een korte BNC-BNC-kabel aangesloten op de video-monitor die overeenkomt met de plaats van de betreffende camera in volgorde van links naar rechts gezien vanuit de regie-positie. De monitoren zijn voorzien van twee in-/outputkanalen. We gebruiken het eerste kanaal (aangeduid met 1 of A). Als deze kabel-verbindingen zijn aangebracht is voor de cameralieden de aansluiting van het video-gedeelte gereed.

N.B. er zijn slechts drie coax-haspels beschikbaar; de vierde camera wordt aangesloten met één of meer losse coax-kabels

De tweede verbinding die gelegd moet worden is de communicatiekabel. Bij de camera wordt een koptelefoon aangesloten op het aansluitdoosje van het tweelingsnoer op de kabelhaspel. Ook deze haspel moet zo dicht mogelijk bij de regietafel worden geplaatst. De haspel is voorzien van een Jack-plug voor aansluiting op de communicatie versterker.

N.B. er zijn slechts drie tweelingsnoer-haspels beschikbaar de vierde koptelefoon kan worden afgetakt van de op één haspel aanwezige aansluitdoos met twee uitgangen.

De overige aansluitingen worden verzorgd door de regie:

monitoruitgangen naar de ingangen van het mengpaneel (4x)

preview-uitgang van het mengpaneel naar preview('AMIGA')- video monitor

video-uitgang van het mengpaneel naar de videorecorder

de R.F. uitgang van de videorecorder naar de Actual ('SONY')- video monitor

Voor communicatie wordt een microfoon aangsloten op de communicatieversterker

meercam.GIF (108643 bytes)

 [ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]