BLAASVOETBAL 
Uitwerking van het meercamerawerk

Als vervolg op het artikel "Meercamerawerk volgens de ‘nieuwe methode' " is er begin juni een blaasvoetbalwedstrijd gehouden.

Opstelling

Er zijn 4 video camera’s gebruikt die elk vanuit een eigen positie en een eigen opdracht opnames maakten. Zie tekening.

 

 

 

 

 


  
Camera 1
is opgesteld om een totaal overzicht te maken en is onbediend.
Camera 2
is gericht op het speelveld en probeert zoveel mogelijk het balletje te volgen.
Camera 3
(links) is gericht op de rechterhelft van het speelveld en volgt zoveel mogelijk speler en bal.
Camera 4
doet hetzelfde voor de linkerhelftElke camera nam hierbij direct op tape op. Aangezien bij de latere verwerking alle vier opnamen synchroon verwerkt moesten worden werd voor de wedstrijd een voor alle camera’s zichtbare "aftrap" verricht in de vorm van een klap met een blaaspijp op de tafel.

In totaal zijn er drie wedstrijden gespeeld. In eerste instantie werd er 1 tegen 1 gespeeld maar bij het laatste partijtje is gekozen voor twee tegen twee. Het resultaat van deze laatste partij was wel interessant omdat de kans natuurlijk groot was dat er zich een speler tussen camera’s en veld bevond.

Verder was met name de snelheid waarmee het spel zich verplaatste groot, zodat met de "oude"methode niet aan te geven zou zijn welke camera "actual" moest zijn. Bij de huidige montage achteraf kon dit in alle rust bepaald worden.

Uiteraard bleken bij de montage nog wel wat tekortkomingen aan het licht te komen. Bij het eerste spel bleken twee camera’s de "aftrap" niet geregistreerd te hebben. Er zit toch wel tijd tussen opname starten en registreren heb ik dus ervaren. Verder had ik de belichting niet goed ingesteld dus mijn video bleek achteraf vrij donker in vergelijking tot de andere opnamen. Grootste probleem echter bleek in eerste instantie de synchronisatie.

 
Aanpak montage
.

Beeld en geluidsspoor van elke camera kwamen in Magix (in volgorde van de aangegeven camera nummers) onder elkaar te staan. Zie afbeelding.

Volgende actie was ervoor te zorgen dat al deze sporen exact synchroon liepen. De "aftrap" was niet door elke camera geregistreerd maar een "stuiterbal" (ingooi) bleek door alle vier camera’s geregistreerd en dit was een ideaal ijkpunt. Laagste punt hiervan is namelijk goed te bepalen waardoor het nog beter te gebruiken was dan de "aftrap". Uiteraard is er verder in de wedstrijd gekeken naar een andere ijkpunt om te controleren of alles nog synchroon liep. Nadat dit goed bleek na veel ellende (hierover later meer) werd als eerste een keuze gemaakt van het te gebruiken geluidsspoor. De overige drie werden verwijderd en het gekozen geluidsspoor kwam onder videospoor vier te staan. De videobeelden met het totaal overzicht werden ongewijzigd gelaten en begonnen werd met video twee (camera twee). Hier werden alle minder goede stukken verwijderd. Dezelfde methode werd toegepast op videospoor drie en vier waarbij voor deze sporen in geval van elkaar overlappende stukken een keuze gemaakt is uit de beste beelden. Dit resulteert uiteindelijk in een soort gatenkaas.

Bij het afspelen van deze "gatenkaas" zullen de laagstgelegen videobeelden steeds die van de evtueel erboven liggende afdekken. De beelden van camera één zijn bijvoorbeeld alleen zichtbaar bij de afspeelcursor (verticale lijn in het midden) omdat hieronder geen videobeelden aanwezig zijn.

Op camera één werd meestal teruggevallen als er niet gespeeld werd (bal op de grond of iemand maakte een vreugde dans na een doelpunt). De overige camera’s konden dan hun opdracht niet uitvoeren.

Het uiteindelijke resultaat kon nu weggeschreven worden als één videofilm.
 
 
Problemen

Zoals al eerder aangegeven vormde de synchronisatie een probleem. Nadat een eerste eikpunt was gevonden bleek eigenlijk al na 1 minuut dat de synchronisatie niet meer klopte. Dit is heel snel merkbaar in het geluid. Wanneer 1 opname al enkele beeldjes na of voorijlt hoor je een soort echo. Hoewel synchroniseren wat mij betreft het beste op beeld kan, is geluid wel een snelle indicator. In ieder geval bleek er van gelijkloop geen hout meer te kloppen.

De oorzaak bleek uiteindelijk in het overzetten van de bandjes op externe harde schijf te liggen. Hierbij was direct van camera via pc naar externe harddisk weggeschreven. In het clubhuis was dit gedaan via fireWire (camera) en usb (externe harddisk), thuis had ik dit gedaan via usb/usb. Bij beide procedures was het fout gegaan waardoor er data (beeldjes) verloren waren gegaan. Alles opnieuw overgezet maar nu in 2 stappen. Eerst wegschrijven naar pc en van pc wegschrijven naar externe schijf. Opnieuw leek het in eerste instantie niet te kloppen maar dat bleek te liggen aan het feit dat tijdens de wedstrijd een camera enige tijd gestopt was. Wel begrijpelijk omdat er een onderbreking was geweest (er werden "lijnen" op het speelveld gelegd) maar verwarrend. Uiteindelijk bleek alles te kloppen en kon begonnen worden aan de montage.

Bedoeling was om van de montage een en ander te laten zien op een clubavond. Hoewel ik bij de voorbereiding hiervoor al gebruik gemaakt had van Magix 2006 ipv. 2007 die ik normaal gebruik, bleek het op de club pc niet goed mogelijk het te laten zien. Oorzaak hiervan was dat er ook nog eens verschil bestaat tussen de normale en de Plus versie. De uitgewerkte montages had ik al als Mpeg bestanden weggeschreven en het eindresultaat kon dus wel zichtbaar gemaakt worden.


Resultaat

Wanneer het overzetten van de tapes goed gegaan is, is de kwaliteit van de beelden optimaal. Het monteren achteraf is (zoals al eerder was ingeschat ) inderdaad een tijdrovende klus.

Bij deze blaasvoetbalwedstrijd was in feite montage achteraf wel de enige goede oplossing. Doordat er op de meest onverwachte momenten iemand voor de camera liep kon dit centraal nauwelijks geregisseerd worden

Ook het overzetten van de bandjes naar schijf en het synchroniseren kostte (zeker in dit geval) veel tijd. Een oplossing zou zijn om van alle 4 camera’s de data direct weg te schrijven naar een schijf. Moet je natuurlijk wel weer checken of de kwaliteit even goed blijft.

Als je dan eveneens "real time"verwerking kan toepassen en achteraf evt. verbeteringen aanbrengen moet er toch een goede kwaliteit en tijdwinst te behalen zijn.

Edu

  
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]