Speelfilmpje buiten maken d.d. 10 juli 2002

Met zes personen was de opkomst gering, doch het stelde ons in staat om snel tot een onderwerp te komen alsook om de rollen te verdelen. Het onderwerp werd toeristen in Hoorn met de volgende rolverdeling:

Toeristen: Leo Steginga en Ton Groot
Horinezen: Nico Lieshout en Peter Matthesius (kenners van Hoorn)
Cameraman: Jaap Jillings, Regisseur: Wim Schuts

Twee toeristen lopen door Hoorn te slenteren en bekijken een aantal antiekzaken. Zij zijn op zoek naar de Trommelstraat, die zij niet kunnen vinden. Uiteindelijk komen zij twee inwoners van Hoorn tegen, die als Horinees de stad heel goed kennen. Echter de beide kenners spreken elkaar tegen en geven tegengestelde aanwijzingen. Uiteindelijk wordt men het over de aanwijzingen eens en de toeristen vervolgen hun weg. Daarna vertoont de film de ontknoping. Wat deze is, zal ik nu niet bekend maken. Dat is te zien op een van de volgende clubavonden bij het vertonen van de film. Want na de opnamen zijn we op de computer gaan monteren. Al met al was het toch een leuke en leerzame avond.

Ton Groot

 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]