Geluid bij Computer Ondersteunde Videomontage

Bij geluid dat voor kan komen in een videomontage moeten we denken aan direct geluid, achtergrondmuziek, geluidseffecten en commentaar. Met veel moeite hebben we de techniek onder de knie gekregen een beeldmontage te voorzien van geluid. Dat deden we met de montage recorder en eventueel een eenvoudig audio-mengpaneel. Voor het werken met al de genoemde toepassingen hebben we ons allemaal techniekjes eigen gemaakt. Bij het monteren met een PC-programma moet het geluid op een geheel eigen wijze worden behandeld. Er is op deze manier veel flexibeler om te springen met het geluid maar er zijn ook wat nadelen aan verbonden.

Bij gebruik van een montageprogramma is het niet mogelijk zomaar uit de losse pols een beetje commentaar te geven bij de gemonteerde beelden; je moet alles goed voorbereiden: tekst van te voren bedenken en goed de lengte in de gaten houden want de tekst moet later passen onder de bijbehorende beelden. Geluidseffecten toevoegen kan heel nauwkeurig maar ze moeten wel vooraf worden gedigitaliseerd en als .wav worden opgeslagen. Aan de andere kant zijn er geluidseffecten als .wav of een ander geluidsformaat ook kant en klaar beschikbaar.

Hierna wordt een aantal toepassingen van geluid besproken met wisselend ingewikkeldheidsgehalte.

Direct geluid

Montageprogramma’s geven de mogelijkheid naderhand het volume aan te passen van de als geluidsspoor gepresenteerde geluiden. Neem bij het capturen altijd het directe geluid mee op 100% sterkte. Het directe geluid is lipsynchroon gekoppeld aan de beelden.

 

Toevoegen achtergrondmuziek

Muziek kan alleen als een geluidsbestand (meestal .wav) als geluidsspoor in een montageprogramma worden geladen. Omdat er altijd wel een mogelijkheid is het geluidssignaal nauwkeurig te bewerken kun je een stuk muziek dat eigenlijk niet lang genoeg duurt om alle beelden van muziek te voorzien gewoon langer maken door stukken te kopiëren en deze weer nauwkeurig aan elkaar te koppelen. Op deze manier kun je een te kort stuk muziek aardig oprekken. Als het onmerkbaar koppelen van muziekfragmenten te moeilijk wordt kan op plaatsen waar direct geluid of commentaar belangrijk is de achtergrondmuziek worden uitgefade. Bij het infaden kan hetzelfde stuk muziek gewoon opnieuw worden gebruikt.

De plaats van geluidssamples op de geluidssporen is vrij te kiezen. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat aan het slot van een montage ook het slot van de muziek te horen is moet het eind van een sample op een geluidsspoor gelijk gelegd worden met het eind van de montage.

 

Toevoegen van commentaar ('voice over').

Bij computermontage is het beslist noodzakelijk het commentaar voorafgaand aan de montage te digitaliseren (.wav). Bij computermontage is het (nog) niet mogelijk spontaan commentaar te leveren bij de gemonteerde beelden. Dit heeft voordelen omdat er goed nagedacht moet worden over de tekst. Bij direct inspreken is het gevaar aanwezig zomaar een end heen te kletsen. Het tweede voordeel is dat zinnen apart kunnen worden gedigitaliseerd zodat ze bij de eindmontage precies op de goede plek kunnen worden gezet. Als je toch op de oude manier wilt werken kan dat. Maak dan een kopie van de beeldmontage op VHS en maak op de vertrouwde wijze een geluidsinsert (audiodub). Het geluid van de VHS band kan dan gedigitaliseerd worden. Het digitale geluidsbestand kan dan in de eindmontage op de juiste plaats worden gemonteerd.

 

Geluidseffecten

Geluidseffecten toevoegen is bij het gebruik van een montageprogramma veel makkelijker dan bij het gebruik van een montagerecorder. Sterker nog; zonder het toepassen van allerlei ingewikkelde kunstgrepen was dit eigenlijk niet eens mogelijk. Vooral als er ook nog andere geluiden moesten worden toegevoegd.


Muziekclip.

De ingewikkeldste toepassing van geluid is het achteraf monteren van passende beelden bij bestaand geluid. Meestal is er dan sprake van een ‘muziek clip’ of in z’n eenvoudigste vorm een montage op het ritme van de muziek. Voorheen werden beelden aan muziek toegevoegd met behulp van een recorder met insert-mogelijkheid (vervangen van beeld). De insert-mogelijkheid moest op de recorder aanwezig zijn anders was het simpelweg onmogelijk dit soort montages te maken. Het was ook een heel precies klusje want de tape moest precies op de plaats van de las op pauze worden gezet en meestal moest ook het eindpunt nauwkeurig worden ingesteld als de insert voor een bepaald deel over eerder opgenomen beelden moest worden gemaakt zonder deze opnamen aan te tasten. Een groot nadeel van de recorder was dat er bij 'play backen' slechts twee seconden geluid te horen was voor de eigenlijke opname begon. Dit vergde een wel erg hoge reactiesnelheid van de 'play backer' in kwestie. Meestal eindige dit in opnamen waarbij hulpeloze gezichten net niet synchroon of helemaal niet begonnen met hun act.

Met de computer achter de hand hoeven we ons geen zorgen meer te maken over valse starts en te late acties. Met een hulpmiddeltje kan de aanloop voor een bepaalde opname stevig worden verlengd zodat de acteur genoeg tijd krijgt om in z’n rol te komen. Het is alleen jammer dat voor dit gemak een prijs moet worden betaald in de vorm van een goede voorbereiding.

Wat moet er gebeuren? In de eerste plaats moet de muziek (liefst van CD) gekopieerd of gedigitaliseerd worden. Het .wav file dat dit oplevert kan in een montageprogramma worden geladen. Het geluidsspoor van de montage kan alvast op z'n plaats worden gezet. Nu is het beeld aan de beurt. In principe kan dit direct ‘gecaptured’ worden. Maarrrrr hoe kan het geluid waarbij het beeld moet passen hoorbaar gemaakt worden? Dat vereist een kleine omweg want zoals bekend laat de PC ons op dit punt lelijk in de steek. De oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in de vorm van een Hi-8 camcorder. Deze kan dienst doen als uiterst nauwkeurige player voor het geluid zodat dit exact synchroon loopt met het geluidsspoor in het montage programma. Om het geluid dat door de Hi-8 camcorder wordt afgespeeld hoorbaar te maken kan elke audioversterker met bijbehorende boxen worden gebruikt.

Als we een Hi-8 tape willen afspelen in een camcorder is het wel nodig deze tape eerst te maken. Een stationaire Hi-8 recorder kan hier goede diensten bewijzen. Voor het gemak is het nodig een manier te hebben om te kunnen zien op welke plaats de band is. In verband met de op te nemen beelden is het nodig te weten of het juiste stukje muziek wordt gebruikt bij de opname van de beelden. Hiervoor kan het makkelijk zijn de real time teller (of tijdcode) te gebruiken zodat een lijst met tijden kan worden gemaakt.

Het vergt iets meer voorbereidingstijd maar als in een videomontageprogramma op de juiste tijden alvast markeringen worden aangebracht kan dat in een later stadium heel wat zoekwerk besparen. Tevens moet er dan van te voren goed nagedacht worden over de op te nemen beelden. In de eenvoudigste vorm kunnen markeringen teksten zijn van te play backen teksten of gewoon aanwijzingen voor de te maken opnamen. Aan de hand van een lijst kan nu op deHi-8 tape geluidsfragment worden opgezocht aan de hand van tijdcode, tellerstand of tekst in beeld. Als het juiste gedeelte is gevonden is het alleen nog een kwestie van de bijpassende beelden direct te ‘capturen’.

Er moet wel aan gedacht worden dat het geluid van de Hi-8 recorder ook wordt vastgelegd. Indien mogelijk rechtstreeks af te takken van de gebruikte versterker. Dit is nodig om later de beelden lipsynchroon te krijgen met het geluidsspoor van het montage programma. De .avi files van de ‘gecapturede’ beelden kunnen het beste worden genoemd naar de gegevens van de real time teller of tijdcode van de Hi-8 recorder waarin het geluid wordt afgespeeld zodat de plaats in de montage vrij nauwkeurig vast ligt.

Als er op een locatie wordt gewerkt waar de computer niet beschikbaar is kunnen de opnamen voor beeld natuurlijk met een camcorder (of meer camera's) worden gemaakt. Het is dan ook van belang de tijdcode van deze opnamen en die van de camcorder voor het geluid nauwkeurig te noteren om bij de montage de juiste opnamen terug te kunnen vinden.

Als alle opnamen zijn gemaakt kunnen de beelden in het montageprogramma op de juiste plek aan het geluid worden gekoppeld en kunnen er eventueel nog effecten worden toegevoegd.

 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]