Geluid bij onze film

Hierin wil ik eens ingaan op de technische kant van het wezen geluid. Allereerst is het belangrijk om te weten, dat het juiste geluid van groot belang is voor onze film. Draai maar eens bij een goede film op T.V. het geluid weg, en zie dan wat er over blijft. Vaak blijft er dan, zeker van de emotie in de vertoonde film, weinig over. Geluid kan spanning, rust en romantiek oproepen bij de vertoonde beelden. Het is dus uiterst belangrijk; ook voor ons als amateurs!

Nu de technische kant ervan.

Geluid is niets anders dan trillingen van de lucht in een bepaalde volgorde! Wij kunnen in onze jonge jaren trillingen van 16 tot 16.000 keer per seconde als en toon waarnemen. Helaas loopt het getal van 16.000 bij het ouder worden dramatisch terug! 

Het aantal trillingen per seconde (frequentie) noemt men Hertz, of per 1000: Kilo Hertz
Afgekort Hz. Of KHz De laagste trilling van 16 Hz horen we dus niet vaak. Het is de laagste toon van een groot kerkorgel zoals in Haarlem. Men voelt meer de toon, dan men hem hoort! 

Voor het voorbrengen van deze toon is een enorme speaker nodig met een conus van meer dan 60 c.Mtr Dus dat kunnen we voor onze huiskamer vergeten. Een piano heeft een bereik van ongeveer 30 tot 8000 Hz, een groot orkest valt ook in dit bereik. De menselijke stem gaat van tot 400 tot 6000 Hz. Als we een zuivere toon horen, de z.g. Sinus toon klinkt hij erg kaal. Dit lijkt op een fluittoon. Dus is niet interessant om te horen (elektronische orgels).

Tonen van andere instrumenten hebben z.g. boventonen. Dus meer tonen dan de z.g. grondtoon vaak veelvouden hiervan! Dit geeft de klankkleur aan de instrumenten. Daarom klinkt een viool anders dan een hobo of een piano. Hierover zijn dikke boeken geschreven en ook berekeningen gemaakt (Fournier Analyse") , te veel om op te noemen in dit bestek

Wel is het belangrijk, dat onze installatie aan bepaalde eisen voldoet, om het geluid bij onze film goed weer te geven.


Allereerst het vermogen van de versterker, en de toegepaste Luidsprelers.
.

Vaak worden wij bij aankoop van onze apparatuur behoorlijk in de maling genomen! Een versterker van 2 x 50 Watt, blijkt bij meting maar 2 x 20 W Sinusvermogen te geven. Alleen bij uitschieters haalt hij dan de 50 Watt. Moet hij dit vermogen langer opbrengen, dan vliegt hij letterlijk in brand (dit uit eigen langdurige ervaring)

Dus wil men wat vermogen hebben dus erg opletten wat men koopt. Ditzelfde geldt uiteraard voor de toegepaste luidsprekers. Ook zij moeten alle tonen zo onvervormd mogelijk weergeven.

Zelf heb ik een buizenversterker van 2 maal 15 Watt (eigenbouw). Als er belangstelling voor is wil ik wel eens aantonen dat 2 maal (zuivere) 15 Watt ruim voldoende is zelfs om onze zaal te vullen!

Dan de vervorming:!

Er zijn twee soorten vervorming: De lineaire en de niet lineaire.

Lineaire vervorming wil zeggen dat niet alle frequenties (Hz) gelijkmatig doorkomen.

Niet Lineaire vervorming wil zeggen dat de tonen zelf niet zuiver doorkomen, dus vervormd.  Er worden er a.h.w. tonen bij gemaakt. Dit is zeer ongewenst

Later hierover mee

Martin

[ Video Club Hoorn en de Regio [ Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]