Zelf een muziekclip maken

We hebben al wat ervaring opgedaan met het opnemen van ‘playback’. In principe ging dat goed maar er waren wel wat verbeteringen nodig. Zo zou het wel prettig zijn om wat beter op commando bepaalde geluidsfragmenten via de PC af te spelen. Dit is heel goed mogelijk als je een geluidsprogramma gebruikt dat een goede tijdsindeling laat zien zodat je precies kunt aangeven waar begin en eindpunt van het fragment te vinden zijn. Voor elk stukje geluid kunnen de ‘playback’ beelden worden opgenomen terwijl het bijbehorende geluid ook wordt vastgelegd. Dit kan heel eenvoudig met een camcorder gebeuren. Heel belangrijk is dat de beelden zijn voorzien van het bijbehorend geluid. Het is zelfs mogelijk om met meer dan één camera te werken. Dan geldt voor elke afzonderlijke opname dat het bijbehorende geluid ook moet zijn vastgelegd. Belangrijk is dat van elke opname de juiste begin- en eindtijd wordt bijgehouden en wat de inhoud is. Dat kan eenvoudig in beeld worden gebracht door vooraf bij elke opname een bordje op te nemen waarop deze tijden, het nummer van ‘scène’ en ‘take’ duidelijk zijn vermeld.

De volgende stap is de montage. Daarvoor gebruiken we de PC. Het ligt voor de hand dat de opnamen die bruikbaar zijn worden gecaptured. Je kunt er ook voor kiezen om gewoon alles te capturen en vervolgens de onbruikbare opnamen te wissen. Als de bruikbare opnamen maar overblijven. Geef vervolgens een duidelijke omschrijving aan de opnamen zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden. Er moet natuurlijk goed op gelet worden dat er voldoende materiaal aanwezig is om voor de duur van de muziek beelden te kunnen toevoegen.

Nu moet er voor een montage programma worden gekozen waarmee het mogelijk is eerst alleen het basisgeluid van de clip op een audiospoor van de tijdlijn te kopiëren. Als de video-opnamen zijn voorzien van een tijdcode aangestuurd vanuit de PC tijdens de opname is het helemaal eenvoudig want dan is het alleen een kwestie van de tijden gelijk leggen. Voor zover bekend hebben we geen apparatuur beschikbaar die voorziet in deze mogelijkheid. Dus zullen we het anders moeten doen. De begin- en eindtijden zijn bekend dus ook ongeveer de plaatsen op de tijdlijn.

Met het gekozen programma moet het ook mogelijk zijn de video-opnamen en het bijbehorende geluid op een video- en geluidsspoor van de tijdlijn te kopiëren. Het basisgeluid staat al op een ander spoor. Dit geluid en het geluid dat bij de videobeelden hoort moeten beide op een eigen spoor van de tijdlijn zichtbaar zijn. Dit is belangrijk omdat aan de vorm van het geluidssignaal al redelijk kan worden afgelezen of het fragment op de juiste plaats staat. Op het gehoor kan nu de exacte plaats worden bepaald. Als alle videofragmenten waar nodig synchroon lopen kan het geluid dat bij de afzonderlijke opnamen hoort worden gewist. Het is echter veiliger als het betreffende spoor kan worden gedempt zodat de informatie niet verloren gaat.

Het is al eerder genoemd, je moet er zeker van zijn dat er genoeg video-opnamen zijn gemaakt om aan het geluid te kunnen toevoegen. De eenvoudigste manier om daarvoor te zorgen is eerst een paar opnamen te maken waarop teruggevallen kan worden. Als het om zang gaat kun je eerst een opname maken van de zanger of zangeres die het hele nummer met het geluid meezingt op één locatie. Hier kunnen verschillende camera standpunten worden toegepast. Dit kan een paar keer achter elkaar met dezelfde camera of tegelijkertijd met verschillende camera’s. Afhankelijk van de inhoud van het liedje kunnen opnamen gemaakt worden op andere locaties en met andere situaties al of niet voorzien van de artiest die ook weer naar keuze al of niet zingend in beeld kan worden gebracht.

Het mag duidelijk zijn dat voor een beetje interessante clip vooraf goed moet worden nagedacht over hoe de beelden het geluid moeten illustreren. Er moet o.a. bepaald worden op welke locaties er opgenomen gaat worden en onder welke omstandigheden dit gaat gebeuren. Mooi weer, slecht weer, licht, donker, vrolijk, geheimzinnig ……. Verzin het maar. Dit is voor een groot deel bepalend voor de sfeer van de clip. Deze sfeer moet goed aansluiten bij die van de muziek. Om niet te moeilijk te beginnen kan het beste worden uitgegaan van een Nederlandstalig nummer. De verhaallijn is dan meestal duidelijk en hier kunnen vrij eenvoudig illustratieve beelden worden gezocht.
  

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]