Programma 2005

Jammer, u ziet nog niet de activiteiten die we mogelijk gaan uitvoeren in dit jaar. Wij, uw bestuur, heeft dringend behoefte aan onderwerpen die we zouden kunnen gaan uitvoeren dit jaar. Voor de maand januari staan natuurlijk wel enige leuke zaken op de kalender, maar het aandragen van onderwerpen is broodnodig en uiterst welkom. Neem bijvoorbeeld eens het maken van een route als intro bij een vakantiefilm. Dat is toch wel uitermate aantrekkelijk geweest voor menigeen.

Er is ook tijd ingestoken om zon onderwerp uit te werken en dat het loont dat hebben we gezien. Het bedenken van dit soort leuke avonden kan niet alleen door het bestuur worden bedacht en worden uitgewerkt. Als lid kunt u ook uw steentje daartoe bijdragen.

En met het oog op de komende jaarvergadering kunt u nu alvast eens rustig bij uzelf te rade gaan over welke onderwerpen en met wat voor middelen we aan de slag kunnen. Op onze eerste videoavond van 2005 gaan we proberen om u wat theoretische kennis mee te geven hoe er het best kan worden gemonteerd. Uitgebreid hebben we er over doorgesproken in de bestuursvergadering hoe of we dit kunnen gaan aanpakken. Maar hoe we het onderwerp ook hebben belicht en van diverse kanten hebben benaderd, het kwam er toch steeds weer op terecht dat je afhankelijk bent van het gefilmde materiaal.

Is er slecht gefilmd, dan kan je er niet echt een goed kloppende montage van maken. Tegenwoordig is er wel wat te verdoezelen met de huidige mogelijkheden op de Pc of Cb, maar dat zijn vaak slechts noodoplossingen. Wanneer je echt goed begrijpt hoe de montage in elkaar moet steken, dan ga je er ook anders door filmen. Dat zal later bij de montage het werk sterk vereenvoudigen. Ook het resultaat zal er naar zijn.

Daarom zal Wim ons proberen deze materie wat te verduidelijken. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk, met behulp van vroeger gemaakte ruwe videobeelden. Aansluitend wordt er "huiswerk" opgedragen.

Dat moet u niet zo zwaar opvatten zoals het er nu staat, maar het is natuurlijk leuk om het voor uzelf te gaan uit proberen. En op 26 januari op de soosavond gaan we dan verder met uw huiswerk. Dus vergeet dan niet om aanwezig te zijn en uw werk mee te nemen.

Bij deze twee avonden willen we het echter niet laten en hopen er nog vele malen op terug te komen om zodoende u in staat te stellen om met een tevreden gevoel uw eigen films te vertonen.

Leo

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]