Het 15-jarig jubileum op 3 oktober 2004

Zoals jullie allemaal weten bestaat de videoclub al 15 jaar, wat met een open dag op de derde oktober a.s. wordt gevierd. Voor deze dag is een eendaags comité in het leven geroepen, dat bestaat uit Hennie v.d. Meulen, Peter Matthesius, Hans Pronk en ondergetekende. Het comité is al heel ver gevorderd met de voorbereidingen. In het clubblad vind je een overzicht van het programma. De redacties van videobladen zijn al aangeschreven met het verzoek de open dag te publiceren. We hopen, dat er veel bezoekers komen en natuurlijk hopen we nog veel meer nieuwe clubleden te verwerven.

De club wil laten zien, welke ontwikkelingen we hebben meegemaakt, alsook wat de sterke kant van onze club is. De ontwikkelingen zijn vanzelfsprekend vooral heel technisch geweest. Vooral op het gebied van videobewerking is er heel wat veranderd. Thans wordt dit met behulp van computersystemen en diverse software programma’s gedaan. Daarom worden er diverse computersystemen opgesteld. We gaan demonstreren met twee PC’s, één Casablanca en het ziet ernaar uit ook met een Mac. Hetzelfde ruwe materiaal wordt op alle systemen gebruikt. Belangstellenden kunnen zo een indruk krijgen van de technische verschillen tussen de hardware en het gebruikersgemak van de software.

Ook onderscheid onze club zich van andere clubs in het land op het gebied van meercamerawerk. Wij maken al sinds jaar en dag videofilms op locatie met behulp van onze regiesystemen en camera’s, bediend door enthousiaste clubleden. Een wel zeer geslaagd project was Jesus Christ Superstar in Ursem. Het meercamerawerk zullen wij ook opstellen en vertonen op de derde oktober. Er komt ter ondersteuning zelfs een discoband. Ook zal er weer een leuke wandeling door Hoorn worden gemaakt, waarbij markante beelden van de stad kunnen worden gefilmd.

Het spreekt vanzelf, dat hulp van alle clubleden nodig is. De apparatuur moet van het clubhuis naar de locatie De Vesting worden overgebracht en geďnstalleerd. Ook is er bedieningspersoneel nodig. Iedereen zal wat de taak betreft op elkaar moeten worden ingespeeld. Op de clubavonden in augustus en september zal er weer worden geoefend.

Op een van de clubavonden in augustus zal e.e.a. nog duidelijk worden besproken en zal er ook in gezamenlijk overleg worden bepaald, wie actief meedoet. Het eendaags comité rekent op jullie hulp!

Ton Groot

Programma op de 3de oktober 2004

Bijeenkomst in het clubhuis om 10:00h. Overbrengen van apparatuur naar de locatie De Vesting – Achter De Vesting – Onder De Boompjes in Hoorn. De locatie is dicht bij het clubgebouw en op het parkeerterrein kan gratis worden geparkeerd.

Tijd:

Actie

12:00h – 13:15h

Demo montage op computers: twee PC’s en één Casablanca en één Mac. Op alle computers zal in principe hetzelfde ruwe materiaal worden gebruikt. Geďnteresseerden kunnen dan een indruk krijgen van de gebruiksmogelijkheden en het gebruiksgemak van elk type PC en / of besturingssysteem.

13:15h – 13:30h

Fotopresentatie, gepresenteerd als videofilm.

13:30h – 14:00h

Demo blue screen met diverse attributen. Dit betreft het mengen van twee verschillende beelden zoals ook het weerbericht in het journaal wordt gepresenteerd.( heel leuk als u of de kinderen meedoen!)

14:00h – 15:00h

Playback show ondersteund door disco, opgenomen met meerdere camera’s.(geef u op om een opname hiervan te laten maken)

15:00h – 15:30h

Pauze met presentaties van de clubactiviteiten

15:30h – 16:00h

Demonstratie DVD-recorder gekoppeld met een PC en mogelijk andere randapparatuur.

16:00h – 17:00h

Herhaling van de playback show en het blue screen festijn.

17:00h

Sluiting.

12:30h – 16:00h

Over de gehele dag verdeeld: Stadswandeling door het historisch centrum van Hoorn. Duur ca. 30 min.

 

Hierna wordt de boel weer ingepakt en naar het clubhuis worden overgebracht. Aansluitend gaan we ergens in de stad eten.

 

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]