Bestandsformaten

Digitale informatie kan op verschillende manieren worden opgeslagen. Die manieren van opslag noemen we bestandsformaten. De benaming ‘formaat’ heeft niets te maken met afmetingen, maar stamt af van het Engelse woord ‘format’, wat formule betekent. Met het bestandsformaat wordt een hoeveelheid gegevens op een bepaalde manier beschreven. Zoals je weet bestaat het het plaatje uit een grote hoeveelheid binaire getallen (dus opgebouwd uit nullen en enen). Voor ieder bestandsformaat zijn er afspraken gemaakt welke getallen wat moeten voorstellen.

Alle bestandsformaten hebben hun eigen voor- en nadelen en zijn soms afhankelijk van het merk en type computer waar je mee werkt. De nu te bespreken bestandsformaten kunnen alle met Photoshop worden bewerkt. Alleen de door amateurs meest gebruikte bestandsformaten zullen worden besproken.

Photoshop

Photoshop bestanden zijn pixel georiënteerd. Het is helemaal afgestemd op de mogelijkheden en functies van Photoshop. Groot voordeel is dus dat Photoshop alle informatie, zoals maskerkanalen, lagen, bitmap, grijswaarden, e.d. hierin bewaart. Het is verstandig om dit formaat te gebruiken voor een kopie van het originele beeldmateriaal als back-up voor eventuele aanpassing en archivering. Het formaat kan niet gebruikt worden in andere DTP-programma’s. 


JPEG
(Joint Photographers Expert Group)

In het JPEG-formaat wordt het beeld automatisch bij het opslaan gecomprimeerd. JPEG is het meest efficiënte compressieformaat dat gebruikt kan worden. Bij werken met JPEG treedt er bij het comprimeren wel verlies op in de beeldkwaliteit. Hoe hoger de compressie, hoe meer de kwaliteit van het beeld afneemt. De mate van compressie kun je traploos regelen. Bij de instelling ‘Kwaliteit: Laag’ krijg je een hoge compressie. Bij de instelling ‘Maximaal’ zal de compressie dus minder zijn. Je doet er verstandig aan om de afbeelding alleen in het JPEG-formaat te bewaren nadat je alle bewerkingen hebt uitgevoerd met de afbeelding. Het JPEG-formaat comprimeert namelijk steeds weer opnieuw als je een afbeelding hebt bewaard en opnieuw geopend en weer hebt bewaard, zodat de kwaliteit steeds minder wordt. In tegenstelling tot het GIF-formaat, blijven bij JPEG alle kleurgegevens van een RGB-afbeelding wel behouden. Het bestand wordt evenwel gecomprimeerd door middel van selectieve verwijdering van gegevens.

Wanneer je dus foto’s van je digitale camera nog wil bewerken dien je ze eerst om te zetten naar bijvoorbeeld TIFF en dan de bewerkingen uit te voeren. Pas als je helemaal tevreden bent met het resultaat kun je de foto opnieuw opslaan in JPEG. Tussendoor blijf je de afbeelding dan opslaan als TIFF.


TIFF
(Tagged Image File Format)

Het TIFF-formaat is één van de meest gebruikte bestandsformaten. Er bestaan TIFF-varianten op de IBM-Pc, SUN, VAX, Next en Apple Macintosh. Ze kunnen allen onderling vertaald en uitgewisseld worden en zijn daarom uitstekend geschikt om documenten tussen verschillende computerplatforms uit te wisselen. Ook het TIFF-formaat is een bitmap-formaat en dus resolutie-afhankelijk. Het TIFF-formaat ondersteunt CMYK-, RGB-, Lab-, geïndexeerde kleuren- en grijswaardenafbeeldingen met alfakanalen en afbeeldingen in bitmapmodus zonder alfakanalen. Photoshop kan lagen opslaan in een TIFF-bestand. Als u echter het bestand opent in een andere toepassing, is alleen de samengevoegde afbeelding zichtbaar. Iedere pixel in een TIFF bevat informatie (de Tag) over zijn kleurwaarde.

TIFF-bestanden kunnen hoge resolutie afbeeldingen beschrijven, maar ook lijnwerk kan hiermee zeer goed worden opgeslagen. Ook kun je aangeven of de informatie automatisch moet worden gecomprimeerd. Doordat LZW-compressie geen pixels op het scherm verandert, gaan er geen gegevens verloren.

Wanneer je de LZW-compressie toepast dien je eerst van te voren te controleren of het opmaakprogramma waarin je de afbeelding gaat gebruiken met deze compressie methode kan omgaan. 


Bestanden voor World Wide Web

JPEG

Het JPEG-formaat is een zeer goed formaat voor gebruik op het web. Met JPEG wordt namelijk de kleurinformatie behouden.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF is de tweede mogelijkheid voor bestandsformaten die bedoeld zijn voor het Web. Met GIF kun je bestanden met een transparante achtergrond opslaan. Dit is handig als je knoppen en andere grafische voorstellingen maakt. In Photoshop kun je alleen maar een vierkant of een rechthoekig canvas hebben. Als je dus een knop niet opslaat als een transparant GIF-bestand, dan zal er een wit vierkant van het canvas rond de afbeelding te zien zijn. 

Met de module GIF89a Export kun je RGB-afbeeldingen omzetten in GIF-bestanden met geïndexeerde kleuren. Daarbij kun je het aantal kleuren voor het GIF-bestand opgeven. Verder kunt je met deze opdracht transparante gebieden in een GIF-afbeelding aangeven voor gebruik in HTML-documenten.

Kies GIF voor lijnwerk, of voor afbeeldingen met een beperkt palet (minder dan 255 kleuren). Kies JPEG voor foto's of kunst in verzadigde kleuren.

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]