Dia’s naar de PC

Het hele verhaal ‘dia naar PC’ valt of staat met de voorwaarde dat er een mogelijkheid is de dia om te zetten naar een computer file. De dia’s moeten uiteindelijk als plaatjes bestand in de PC kunnen worden opgeslagen en verwerkt. Bekende formaten zijn Tiff, Gif, BMP, JPG enz.

Er zijn scanners in de handel voor het digitaliseren van dia’s waarbij de resultaten zeer wisselend blijken te zijn. In dit geval is alle waar weer naar z’n geld en zal een speciale kostbare diascanner een aanmerkelijk beter resultaat geven dan een gewone scanner met een voorziening om ook dia’s te kunnen scannen. Als je in het bezit bent van een digitaal fototoestel kun je als de lens dat toestaat beeldvullend een foto maken van een dia die je op een egale lichtbron legt.

Misschien heeft iemand nog wel zo’n oude dia viewer, zo’n ding met een lampje erin, dat indertijd van hand tot hand ging zodat er om de beurt een dia kon worden bekeken. Zoniet heb je misschien een diasorteerraam of kun je natuurlijk zelf wel iets maken dat dienst doet als verlichte achtergrond voor de dia’s die je gaat omzetten. Om een dia beeldvullend en scherp op te nemen moet experimenteel bepaald worden hoe groot de afstand van de camera tot de dia moet zijn. Als er nog ruimte is de camera nog dichterbij te zetten is het zelfs mogelijk details van een dia beeldvullend op te nemen. Dit betekent dat als je niet tevreden bent met de beelduitsnede van de originele dia je deze kan aanpassen voor de te digitale versie. Als je van plan bent details van een dia te digitaliseren en je kunt niet dichtbij genoeg komen kun je overwegen met voorzetlenzen te werken. Maak een stabiele constructie waarbij het eenvoudig is dia’s te verwisselen.

Als de scherpte goed en de vervorming aanvaardbaar is, heb je de mogelijkheid je dia om te zetten naar het formaat van het fotobestand. De bezitters van een digitaal fototoestel kennen de methode om de gemaakte bestanden verder op de PC te verwerken.

Wat te doen als je geen speciale scanner of digitaal fototoestel hebt? ….. Heel eenvoudig. We hebben wel allemaal een videocamera. Misschien wel eentje die ook tevens digitaal fototoestel is. Jammer genoeg heb je dan in je PC een voorziening nodig waarop je het camerasignaal kunt aansluiten. Wie over zo’n voorziening beschikt weet ook wel hoe je daar verder mee moet werken.

Het bovenstaande zou ook nog wel eens op kunnen gaan voor het digitaliseren van negatieven want bijna elk fotobewerkingsprogramma kent wel een mogelijkheid een positief beeld negatief te maken en omgekeerd. Misschien moet daarna de kleur nog aangepast worden maar ook die voorziening is aanwezig in bijna elk fotobewerkingsprogramma.
 

Het bekijken van de digitale dia’s

Het is een vreselijke klus om stuk voor stuk de bestanden van de gedigitaliseerde dia’s te openen om ze te bekijken. Er zijn gelukkig ettelijke programmaatjes in omloop waarmee je plaatjes kunt bekijken. Meestal zit er ook een optie bij die een aantal geselecteerde plaatjes kan vertonen in een zgn. slide show (dia voorstelling). Vaak zijn er allerlei mogelijkheden toegevoegd die ervoor zorgen dat de slide show wat aantrekkelijker wordt zoals het toevoegen van muziek, mooie overgangen tussen de dia’s en bijvoorbeeld het vastleggen van de vertoningstijd per dia. Soms is er een mogelijkheid de volgorde van de dia’s vast te leggen. Meestel kan dat globaal dat wil zeggen dat je kunt kiezen voor een volgorde op naam, datum, grootte en type. Als je een aantal plaatjes geselecteerd hebt en bijvoorbeeld kiest voor sorteren op naam zullen de plaatjes op alfabetische volgorde worden vertoond. Dit is vooral makkelijk met digitale foto’s die door het fototoestel automatisch van een naam zijn voorzien. Dit is keurig de volgorde waarin de foto’s zijn gemaakt. Kiezen voor sorteren op datum kan bij sommige programma’s een volgorde opleveren waarbij de laatste datum als eerste wordt vertoond. 

Als je de plaatjes die je hebben wilt een vaste volgorde wilt geven is de oplossing eenvoudig. Je kopieert of verplaatst de plaatjes die je in de slide show wilt vertonen in een nieuwe map die je de naam geeft van de samen te stellen slide show. Vervolgens geef je de plaatjes een nieuwe naam door getal voor de bestandsnaam te zetten met voor de overzichtelijkheid een ‘_’ (underscore/onderstreping) ertussen. Als de slide show uit meer dan negen plaatjes bestaat, en dat is al snel het geval moet je ervoor zorgen dat de getallen allemaal uit twee zgn. digits bestaan. Dat betekent dat de betandsnaam van het eerste plaatje voorafgegaan wordt door ‘01’. De eerste dia heet dan ‘01’_bestandsnaam. Dit is nodig want als je alleen een ‘1’ ervoor zet zal de computer niet als volgende plaatje ‘2’ kiezen maar plaatje ‘10’ omdat dat getal ook met een ‘1’ begint. Als de de plaatjes met een getal onder de tien voorzien zijn van een ’0’ is dit probleem opgelost. Mocht je bang zijn dat dit systeem een keer vastloopt heb je gelijk. Deze methode werkt tot en met 99 dia’s. Als je weet dat je meer dan 99 dia’s –wat overigens makkelijk kan- in je slide show wilt plaatsen moet je nog een ‘0’ toevoegen. De eerste dia heet dan ‘001’_bestandsnaam.

Ondanks het mogelijk toevoegen van mooie overgangen zal dat meestal betekenen dat dit bij elke dia exact hetzelfde is en op den duur toch vervelend wordt maar afgezien daarvan je hebt een mogelijkheid een dia show te vertonen. Als je beschikt over een video (TV) uitgang op je videokaart kun je het resultaat ook op een videoband zetten. Het is ook mogelijk de map met de geselecteerde plaatjes inclusief een geluidsbestand als je dat hebt toegepast op een CD te branden. Als je wilt dat de slide show er op een andere computer hetzelfde uitziet moet je zeker weten of deze computer is voorzien van hetzelfde slide show programma en je moet de door jou gemaakte instellingen bijvoorbeeld in een tekstfile erbij doen zodat het slide show programma hetzelfde omgaat met de plaatjes. Soms kun je een scriptfile erbij zetten. Dit scriptfile kan geďmporteerd worden in het slide show programma waardoor alle instellingen die je hebt gemaakt automatisch overgenomen worden door het slide show programma. De kans is behoorlijk groot dat bovenstaande niet goed gaat of te ingewikkeld wordt en dus helemaal niet gebeurt.

Er zijn programma waarmee je een slide show kunt maken geheel naar eigen inzicht. Het zijn eigenlijk zogenaamde presentatieprogramma’s die ook nog interactieve mogelijkheden bieden. Interactief wil zeggen dat je naast het vertonen van een diaserie ook de mogelijkheid hebt een bepaalde dia op te roepen of van commentaar te voorzien. Er kan zelfs video en geluid mee worden genomen in een presentatie. Het zal wel duidelijk zijn dat het maken van een dia show met een drgekijk programma wat meer tijd kost maar het resultaat is er ook naar.

Een bijkomend voordeel van deze programma’s is dat je productie in één keer naar CD-rom kan worden geschreven. Om je presentatie op een andere computer te laten draaien hoef je het bestand dat op de CD-rom staat alleen maar te activeren en depresentatie zal er hetzelfde uitzien als op je eigen computer. Het enige wat er kan gebeuren is dat de PC waarop de presentatie is gemaakt sneller is dan de PC waarop hij wordt afgespeeld. In dat geval kunnen sommige acties trager of helemaal niet werken.

We zullen e.e.a in de praktijk testen. 


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]