Hoe maakt u het?

Een video maken met een grote kans van slagen.

Dit is een genre video die iedereen kan maken. Wat je wel nodig hebt is een hoofdpersoon die iets vervaardigt en een interviewer. De video begint standaard met de interviewer die in beeld de hoofdpersoon inleidt en op vriendschappelijke toon aan de hoofdpersoon vraagt: ‘Hoe maakt u het?’. Het antwoord zal vrijwel altijd iets zijn in de trant van: ‘uitstekend ….’. Dan zegt de interviewer dat dat hem eigenlijk niet interesseert maar dat hij graag wil weten hoe de persoon datgene maakt waarover de video zal gaan. Bijvoorbeeld een hoedje vouwen van een ouwe krant, het smeden van iets of het samenstellen van een PC. Daarna vertelt de hoofdpersoon gedetailleerd wat de handelingen zijn om iets te maken. Tijdens de beschrijving van hoe er iets gemaakt wordt zijn er beelden te zien die het verhaal illustreren. De video eindigt met het bedanken voor de uitleg.

De opnamen

Het is in principe mogelijk om de opnamen in je eentje te maken. Je kunt een statief gebruiken en zelf voor interviewer spelen. Begin met een half totaal met twee personen die zowel naar elkaar kunnen kijken als naar de camera. Kies een omgeving die iets duidelijk kan maken over het onderwerp. Bijvoorbeeld een werkplaats of een hobbykamer.

Voor het geluid kun je kiezen uit het gebruik van een handmicrofoon of een (richt-)microfoon buiten beeld op een microfoonstatief. Als je kiest voor de laatste methode wees er dan zeker van dat er geen storende omgevingsgeluiden zijn. Het voordeel van deze methode is dat je je handen vrij hebt.

Begroet in beeld de hoofdpersoon en stel de vraag: ‘Hoe maakt u het?’ enzovoort. Op een bepaald moment zal de hoofdpersoon z’n verhaal gaan vertellen. Interrumpeer de spreker zo weinig mogelijk want dat kan problemen opleveren bij de montage. Pas als het hele verhaal verteld is en het duidelijk is hoe iets gemaakt wordt kun je het interview beëindigen door de hoofdpersoon te bedanken voor z’n uitleg. Zorg er wel voor dat tijdens deze afsluiting ook een gereed product zichtbaar is. Het hoedje, het metalen voorwerp is klaar of de PC zit in elkaar en werkt.

Slotzin zoiets als: ‘Bedankt dat u heeft willen vertellen hoe u het maakt.’. Als er iets mis gaat tijdens het maken van de opname kun je met gebaren in beeld duidelijk een herkenningspunt maken en de fout verbeteren. Laat de camera maar gewoon doorlopen. Met uitzondering van het begin en het eind zal er van deze opnamen nauwelijks beeldmateriaal worden gebruikt.

Daarna kijk je en vooral luister je samen met de hoofdpersoon naar de gemaakte opnamen. Maak aantekeningen van wat er gezegd is en bedenk samen de bijbehorende illustratieve beelden.  Noteer ook hoe lang de opnamen moeten duren om het verhaal te ondersteunen.

Als uiteindelijk bekend is welke beelden er zullen worden gebruikt luister je nogmaals naar het verhaal terwijl je een lijst maakt van de beelden die je nodig hebt. Zorg ervoor dat er afwisseling is in beelduitsnede want deze beelden worden later direct achter elkaar gemonteerd. Twee opeenvolgende beelden met hetzelfde onderwerp en dezelfde uitsnede leveren in de montage vaak springers op. Als je helemaal zeker wilt zijn dat je geen problemen krijgt bij het monteren kun je dezelfde handeling met verschillende beelduitsneden opnemen.

Nu is het verder een kwestie van opnamen maken volgens de gemaakte shot list. Kijk ook de opnamen samen met de hoofdpersoon na. Er kunnen beelden zijn die volgens de hoofdpersoon toch niet goed bij het verhaal passen. Als er opnamen met betrekking tot scherpte, uitsnede, lengte e.d. minder goed geslaagd zijn kun je ze nog overdoen.

Bij de montage van het geheel is het van belang dat het geluid eerst goed loopt. Alle overbodige zinnen en zinnen waar iets aan mankeert kunnen worden verwijderd. Kortom er moet een compleet verhaal ontstaan waar naar te luisteren is zonder afgeleid te worden door storende fouten.

Na de inleiding wordt het beeld van de basisopname vervangen door beelden van alle handelingen waarover gesproken wordt. Aan het eind komen de interviewer en de hoofdpersoon weer in beeld. Verder kun je de montage nog afwerken met een stukje achtergrondmuziek en titels.


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]