Commentaar inspreken

Commentaar kun je beter niet live opnemen. Wanneer je tijdens het opnemen commentaar inspreekt kun je je niet voldoende concentreren op je opname. De grootste fout die je tegenkomt bij films die ingesproken zijn is dat de commentator vertelt wat iedereen met eigen ogen kan zien. Bijvoorbeeld: op de film is duidelijk te zien dat een reiger een kikker opeet. Je hoeft dan niet in het commentaar te horen ‘Hier zie je een reiger die een kikker opeet’. Het commentaar geeft dan geen aanvullende informatie en is dus overbodig. Aanvullende informatie kan dan zijn: ‘vele reigers zijn hier dagelijks te vinden om een kikker of visje te verschalken’. Dan is de aanvullende info dat er vaak reigers bij deze sloot zijn en dat er veel vis en kikkers in de sloot zitten. Het commentaar moet informatie overbrengen die niet uit de beelden naar voren komt. Het bedenken van een goed commentaar voor je film is dan ook niet eenvoudig. Sommige mensen kunnen dat uit de losse pols, maar de meesten kunnen hun commentaar toch beter eerst opschrijven.


Schrijven

Bij het schrijven van commentaartekst moet je wel enige regeltjes in acht houden:
-  Houd goed het verschil tussen geschreven en gesproken tekst in  de gaten, gebruik dus woorden die je ook in een gesprek met iemand gebruikt,  alledaagse taal en geen dure woorden.
 
- Houd de zinnen kort en vertel alleen iets als het noodzakelijke informatie toevoegt. Te lange zinnen leiden de aandacht maar onnodig af van het beeld van de film.
 
- Kijk na het schrijven van de tekst deze nog eens kritisch na terwijl je naar de
bijbehorende beelden kijkt en verbeter, daar waar nodig, de zinnen.

Hierna kun je met een pen nog aangeven waar je pauzes wilt hebben of waar je extra nadruk op wilt leggen. Je kunt daar eigen codes bedenken, maar ook onderstaande codes gebruiken 

Woord of zin benadrukken
Passage langzamer vertellen
Harde pauze tussen de zinnen om ritme van tekst te bevorderen
Zachte pauze midden in de zin om vloeiend verhaal te krijgen
Adempauze bij bijv. komma’s en puntkomma’s.
 
 


Inspreken

Bij het later inspreken dien je dan er wel voor te zorgen dat het niet klinkt als tekst die voorgelezen wordt. Ga niet de commentator uithangen, maar blijf jezelf. Het is dus niet de bedoeling dat je de tekst gaat declameren, of dat je deze op monotone toon inspreekt. Probeer ook niet leuk te zijn, maar probeer wel je stem levendig te laten klinken. Probeer je commentaar zo natuurlijk mogelijk in te spreken, zodat niemand merkt dat je het van een papiertje opleest.

Repeteer je commentaar vooraf een paar keer. Neem dat desnoods gewoon op in je montageprogramma, terwijl je de film laat lopen en luister dat af. Je weet dan beter waar je op moet letten wanneer je het ‘echte’ commentaar inspreekt. Natuurlijk moet je dan wel het ‘gewone’ 
geluid van de film uitzetten. De eerste paar keer moet je dan wel je ingesproken tekst weer verwijderen, maar je ontdekt dan beter waar je commentaar nog verbetering behoeft. Wanneer alles naar wens is kun je alle commentaar dan definitief op je film inspreken.


Stijlen

Bij het inspreken dien je je ook af te vragen welke sfeer je de film wilt meegeven. Je kunt daarin variëren van bloedserieus naar een schreeuwerige Popie Jopie stijl. 

Documentaires
Bij het inspreken van een documentaire kun je het beste kiezen voor een vertellende, betrokken manier van spreken. Je stem moet neutraal klinken maar toch betrokken en het mooiste is dat het klinkt alsof je het weet waarover je het hebt. Het mag niet voorgelezen klinken, maar moet een prettige verteltoon hebben.
 
Vakantiefilms
Bij een vakantiefilm kun je het best kiezen voor een avontuurlijke,  verhalende manier van vertellen. Daarbij kun je ook duidelijk iets van je enthousiasme laten doorklinken.
Hierbij probeer je de kijker te betrekken bij de film en laat duidelijk merken dat je niet alles al wist, maar juist die dag (van de opname) dat plekje had ontdekt. Bjvoorbeeld: ‘Toen wij 30 km verderop gingen kijken ontdekten wij dit schilderachtige dorpje in de bergen’ en niet: ‘30 km verder ligt La Montagne’.
  
Voorlichtingsfilms
Voorlichtingsfilms zijn er over vele onderwerpen. Dat kan lopen van films over het liefdesleven van de vlo tot het gebruik van een nieuw stuk gereedschap. Ook een film over een natuurgebied is vaak een voorlichtingsfilm. Zorg hierbij dat je betrokken klinkt, alsof je de informatie van binnenuit volledig beheerst, maar toch neutraal bent naar de luisteraar toe, omdat je de taak hebt zoveel mogelijk mensen aan te spreken en te doceren. Als je je goed traint in bovenstaande regels dan kan het niet anders of je commentaar bij je films wordt een succes.
  


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]