[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

Restauratie tips (2)

Nu ik ondertussen een aantal, met de videorecorder gemaakte montages en opnamen, heb gerestaureerd, heb ik ook wat oplossingen moeten bedenken voor een paar veel voorkomende problemen. De oplossingen zijn één op één van toepassing op het programma VideoDeluxe van Magix maar dat wil niet zeggen dat met andere programma’s soortgelijke oplossingen niet mogelijk zouden zijn.
 

Slechte lassen

In het vorige artikel over dit onderwerp heb ik uitgelegd dat lassen over het algemeen technisch het zwakke punt zijn van de montages die met de videorecorder zijn gemaakt. Als oplossing heb ik toen aangegeven dat de slechte beelden op de plaats van de las konden worden vervangen door een stilstaand plaatje van het laatste goede beeld van de voorliggende scène of het eerste goede beeld van de volgende scène. Dit is gewoon een goede methode maar kost vrij veel tijd en de gemaakte ‘foto’s’ moeten ook apart worden opgeslagen.

VideoDeluxe beschikt over de mogelijkheid de afspeelsnelheid van een video te variëren. Het versnellen van fragmenten loopt van 1 tot 2 maal de werkelijke snelheid en het vertragen van de snelheid van 1 tot 0,5 maal de werkelijke snelheid. Als het fragment alleen uit beeld bestaat is het zelfs mogelijk dit stukje video tot 0,18 maal de werkelijke snelheid te vertragen. Bij fragmenten zonder geluidsspoor is het ook mogelijk achteruit af te spelen. De snelheid kan dan met de knop [ - <-- ] negatief worden geschakeld waardoor het fragment in omgekeerde richting wordt afgespeeld.

De eigenschap van variabele snelheid kun je ook toepassen om de gevolgen van een slechte las te elimineren. Dat gaat als volgt. Eerst koppel je beeld en geluid los van elkaar (dégroeperen) en verwijder je alle slechte frames rond de las. Daarna loop je stap voor stap de posities van de verwijderde frames door. Hiervoor kun je de linker- en rechter pijltoets gebruiken. Stel dat er vier frames zijn verwijderd. Dan moeten er ook vier vervangende frames worden gebruikt maar die zijn er nu nog niet. Je kunt van de voorgaande scène de laatste vier frames selecteren door vier stapjes (frames) achteruit te navigeren. Hier zet je de schaar in de scène en zo heb je dus een fragmentje van vier frames losgemaakt van de scène. Door nu de snelheid van dit stukje video van vier frames te halveren (0,5) ontstaan er vier nieuwe frames en is het ‘gat’ in de montage gedicht. Het kan natuurlijk nog onopvallender gedaan worden als je deze handelingen verricht met twee frames van de voorgaande scène en twee frames van de volgende scène.

Een bijkomend voordeel bij het ‘uitrekken’ van een fragment is dat de eigenschappen van het fragment bewaard blijven. Als het fragment een bewerking heeft ondergaan zal deze bewerking ook in de ‘verlenging’ van kracht blijven. Als je naderhand een bewerking maakt zul je die natuurlijk ook moeten uitvoeren op de toegevoegde ‘verlenging’. Maar dat was bij toegevoegde stilstaande beelden ook het geval.


Opnamen met een foutje

Het kan voorkomen dat er iets met een ruwe opname is waardoor deze niet zondermeer kan worden gebruikt voor wat je er nu mee van plan bent. Als voorbeeld noem ik een optreden van Marco Borsato. In 1989 was Marco net begonnen met zijn carrière en trad hij gratis op voor Radio Televisie West-Friesland (RTW). Dit was in een programma dat eigenlijk ging over RTW en het registreren van het optreden. Inmiddels zijn het bijzondere opnamen geworden omdat de naam Marco Borsato nu iedereen wel iets zegt en dan is het leuk om te zien hoe hij begonnen is. Ik had het plan deze opname uit 1989 op ‘YouTube’ te zetten want dit soort opnamen passen daar heel goed. Het probleem was dat de gehele opname regelmatig wordt ‘verstoord’ door beelden die indertijd relevant waren maar nu als storend kunnen worden ervaren omdat nu niet RTW maar Marco Borsato het onderwerp is. Om het niet meteen al te moeilijk te maken heb ik een fragment gekozen waarin maar één storende opname voorkwam. Het was een close-up van een cameraman in actie dat ongeveer twee seconde duurde. Dat beeld moest dus verwijderd worden.

Nu moest er een ‘gat’ van twee seconde opgevuld worden. Ik heb hiervoor eerst de methode van verlenging toegepast. Technisch werkt dat prima: een stukje van twee seconde oprekken tot vier seconde en het ‘gat’ is gevuld. Nu blijkt echter dat het beeld van de cameraman een insert was in een opname die doorliep. Dat betekent dat er in die opname twee seconden geen beeld is vastgelegd en dat de beweging in de verwijderde twee seconde ondertussen gewoon doorliep. Het effect was dat het eind van het verlengde fragment nu aansloot op iets dat twee seconde later gebeurde. Gevolg: een soort springer; een rare beweging. Dit is storend en dat betekent dat verlengen niet werkt als er op de verlenging geen beeld volgt met een andere inhoud; er moet dus altijd een verschil in beeldinhoud zijn.

Het betrof hier een muziekopname. Dat is aan de ene kant een nadeel maar aan de andere kant weer een voordeel. Het nadeel is dat je niet zomaar storende opnamen kunt verwijderen want in het geluid kun je niet knippen. Het voordeel is dat in een muziekstuk altijd wel een paar herhalingen zitten. Het ging in dit geval maar om een paar seconden. Die seconden moeten weer wel zoveel mogelijk lipsynchroon zijn want anders valt het weer op dat er aan de opname is gesleuteld. Gelukkig was op een andere plaats een stukje te vinden dat minimaal de benodigde twee seconde kon vervangen zonder dat het erg opviel en daarmee was de video gerestaureerd.

Deze montage is te zien op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=n7BQCFITuEQ

Een ander geval deed zich voor bij de opname van een optreden van ‘Straat Arm’. Ook hier eerst weer een nummer gekozen met zo min mogelijk storende zaken. In deze opname was het enige dat stoorde dat de regie er te laat achter kwam dat er een accordeonsolo werd gespeeld. Gelukkig was deze solo gebaseerd op een akkoordenschema dat steeds herhaald werd. Hierdoor is het weer wel mogelijk om een stukje audio te verwijderen zonder dat het opvalt. Het was dus vrij eenvoudig het begin van de solo te vervangen door de beelden die later zijn gemaakt. Je mist een stukje van de solo maar je ziet op tijd de juiste beelden.


Effecten en titels

Wat ook heel vervelend is en haast niet te restaureren zijn bij de opname toegevoegde effecten of titels (hier valt ook de datum in beeld onder). Als er effecten zijn toegevoegd is daar vrijwel niets meer aan te doen. Als de camera-informatie behoorlijk hoog en/of laag in beeld staat heb je nog de mogelijkheid met zwarte balken het kader zo aan te passen dat de hinderlijke informatie wegvalt. Als je deze methode toepast loop je een heel groot risico dat de beeldcompositie hinderlijk wordt verstoord maar over het algemeen kan dat heel erg meevallen.

Zelfs een titel in beeld zou in theorie verwijderd kunnen worden. Het moet dan wel een heel belangrijke opname zijn als je daaraan begint. Ook moet je dan behoorlijk ruim in je tijd zitten. De betreffende frames zouden beeld voor beeld als foto bewerkt moeten worden en daarna stuk voor stuk worden teruggezet op de plaats van de oorspronkelijke frames.

Wim

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]