Branden.

Ja wie brandt er tegenwoordig niet?

Dat bedoel ik echt niet onaardig maar het feit is er. Vooral met het goedkoper worden van de plaatjes (CDRomís), brandt ieder er lustig op los. Wanneer het al zoín grote plaats onder de computer liefhebbers heeft verworven, wat moet je er dan nog over schrijven. Een ieder weet toch al hoe of je ermee om moet en kan gaan? Nu, er zijn toch verschillen te bespeuren. Velen hebben pas aarzelend hun stappen gezet op dit hete pad. 

Voordat je gaat branden moet je jezelf toch wel een paar vragen stellen. Zoals wat ga je erop zetten en met wat voor doel. Moet het schijfeje net zoals bij floppyís en de harde schijf eerst geformatted worden? Wordt het een Cd met muziek erop of gaat het om andere bestanden. Wil je er nu wat muziek opzetten en er later nog meer bij zetten omdat hij nog lang niet vol is? Mag je er alleen maar muziek opzetten of alleen maar databestanden of is er ook een combinatie van mogelijk. Wil ik ermee kunnen booten( opstarten van de Pc.) Wat is burnproof en wat voor voordeel biedt dat?

U ziet in de gauwigheid heb ik zo al enige vragen opgehoest. Maar zo zwaar moet u er ook weer niet aan tillen. In de meeste brand programmaís is een "wizzard" ingebouwd, een hulpje die u terzijde staat om een goed resultaat te waarborgen. Toch krijg je de beste opleiding hierin door het zelf te doen. Ga het eens uit- proberen en gebruik dan voor dit doel een Rewritable CDRom, d.w.z. een schijfje dat steeds weer te wissen is en opnieuw beschreven kan worden.

Veel gebruikte programma's om Cdís te branden zijn Easy CD Creator en NERO, waarbij de Easy CD Creator een geheel Nederlanse gebruiksaanwijzing heeft. Wie kennis van zaken heeft omtrent het branden van CDís wordt van harte uitgenodigd om op woensdag avond 27 februari aanwezig te zijn. Degenen die vragen hebben omtrent het branden van CDís worden ook van harte uitgenodigd op dezelfde avond. Heeft u wat te vragen over dit onderwerp, dan zal het gek moeten lopen wanneer u dan geen afdoend antwoord op uw vraag of vragen krijgt. Er is dan zoveel kennis in huis dat het moet lukken om alles duidelijk te krijgen.

Ter ondersteuning zal Hans een Pc met brander meenemen zodat het ook nog gedemonstreert kan worden.

[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]