Over een andere boeg gooien

Onze taal zit vol met kernachtige uitdrukkingen. Een paar woorden zeggen meer dan lange zinnen met een uitvoerige uitleg. Toch wagen we er even een poging aan. Als je iets over een andere boeg gooit, wil je voor dezelfde doelstelling een beter resultaat bereiken door de aanpak drastisch te veranderen. 

Onze doelstelling is om een leuke film te maken. Dat kan een goed voorbereide documentaire zijn of een speelfilmpje. Jarenlang heeft het bestuur aan een maandelijks programma gewerkt. Het valt niet mee om tijdens de maandelijkse bestuursvergadering steeds weer met pakkende en boeiende onderwerpen voor de volgende maand te komen. Op de laatste ledenvergadering is al gevraagd om meer lijn in het geheel te krijgen. 

Onderwerpen zouden meer inhoudelijk moeten worden behandeld en dat mocht dan beslist over een aantal clubavonden uitgesmeerd worden. Ook dan nog is het niet eenvoudig om tot een logisch en samenhangend geheel te komen. Van diverse clubleden kwam het verzoek om meer aan ondersteuning te doen. Maar hoe pak je dat 
dan aan als er een grote verscheidenheid aan vragen is? De een wil wat weten over compositie en een ander over belichting en ga zo maar door.

Voor het komend videojaar is er een programma uitgewerkt, dat logisch van opbouw is en door middel van theorie en praktische oefeningen zal leiden tot het maken van filmpjes. Ook zal aandacht worden gegeven aan het maken van een omslag voor een DVD doos. Het programma strekt zich uit over de periode van begin oktober 2006 tot in mei 2007. Er zal ook met kleine groepen worden gewerkt. Dat is dan een goede 
gelegenheid om elkaar te stimuleren. We gaan niet onuitputtelijk diep op ieder onderwerp in. We zullen de avonden op praktische wijze inhoud geven. Al met al belooft het een boeiend jaar te worden. 

Ook aan het onderwerp fotografie zal tijd worden besteed. Fotografie en video passen bij elkaar, omdat veel onderwerpen zoals onder andere compositie en beelduitsnede bij elkaar horen. Er wordt dus ook aandacht besteed aan de dames en heren fotografen onder ons. In maart verwachten wij de eerste resultaten te zien. Dat zijn dan 
halffabrikaten, die bekeken kunnen worden en van commentaar worden voorzien. Let wel: het is geen eindbeoordeling!

Het volledige programma is in dit clubblad afgedrukt en in de komende tijd aan ieder lid worden gemaild. Het geeft iedereen de kans om er met de eigen agenda rekening mee te houden. De einddatum is bewust in mei gelegd, zodat men in de zomerperiode de vrijheid heeft om op eigen gelegenheid tijdens de vakantie een leuke film te maken, 
waarmee je dan uit de bus kunt komen. Dat geldt dan niet alleen in eigen clubverband en vrienden- of vriendinnenkring, maar ook als we avonden met andere verenigingen organiseren. 

Tot nu toe zijn we jammer genoeg wat magertjes uit de bus gekomen. We zijn razend benieuwd hoe het uitpakt. Als afsluiting van dit artikel wordt een ieder een heel leerzaam en plezierig videojaar gewenst.

Ton

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]