Kermis in Hoorn op 13 augustus 2003

De kermis in Hoorn heeft een rijke traditie en is één van de grootste in Europa. Het is altijd een dankbaar onderwerp voor de videoclub, waar de leden enthousiast op af stappen. Ook dit jaar weer gingen enkele videofilmploegen op stap om de werkelijk grootse attracties vast te leggen.

Vanwege het grote aantal videofilmers werd afgesproken om niet meer dan 5 minuten te filmen, in ieder geval niet meer dan 5 minuten film te vertonen. Anders zou de clubavond te ver uitlopen. Nou is het niet mogelijk om exact 5 minuten te filmen en daaruit dan voor 5 minuten beeldmateriaal uit te halen. Dus iedereen had beduidend meer.

Vanwege het feit dat er een aantal nieuwe leden op de club is gekomen, kregen we videofilms te zien vanuit diverse optieken. Zo waren er dus niet alleen heel leuke opnames van de attracties, er waren nu ook opnamen bij van het publiek. Immers een kermis is en blijft toch een publieksaangelegenheid.

Aan het eind van de clubavond werd afgesproken om van het ruwe materiaal een korte videofilm te maken om deze op een nog nader te bepalen avond te vertonen. Het was een avond waar iedereen van genoot vooral mede door de leuke films en het positieve commentaar van de clubleden. Dat belooft nog wat voor de volgende kermis in 2004!

Ton Groot

 

 

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]