Pieter Florisz. en Turks Museum

Onder auspiciŽn van Leozijn op7 april video opnamen gemaakt in het kader van
Hoorn650. Hoewel in het kader van het 'De Ruyterjaar' laatstgenoemde een grote rol speelde in de toespraken ging het wel orn PieterFlorisz, Vice-adrniraal van Holland en

West- Friesland. Het bleek dus dat hij minstens zo belangrijk voor dit land geweest is als Michiel de Ruyter. In ieder geval was hij betrokken bij het vrijhouden van de Sont, wat voor ons land in verband met de handel van groot belang was.

Strategisch hadden we een kerk bank in beslag genomen schuintegenover het spreekgestoelte. Met als opdracht vooral niet te veel filmen. Blijkbaar is de firma

Meskers een beetje geschrokken van het vele materiaal dat we aanleverden. Rustig aan dus. Even een shotje van het Shanty koor dat bij binnenkomst optrad en verder rustig wachten. Na een audiovisual 'Hoorn 650 jaar' van Meskers kregen we dan de toespraken. En dat waren er nogal wat. Vlak voor ons zaten de bobo's van de marine o.a.de commandant der Zeestrijdkrachten en een admiraal. Behoorlijk wat goud.

Aangezien De Ruyter als grondlegger van de marine wordt gezien kwam deze uitgebreid aan bod. Toch werd Pieter Florisz. niet vergeten maar zoals ook in het programma vermeld een en ander in het voetspoor van DeRuyter. Ter afwisseling van al die toespraken was er een muzikaal intermezzo. Uiteindelijk moest de quilt Pieter Florisz. onthuld worden door decommissaris van de Koningin. Dat verliep niet vlekkeloos.

De quilt hing opgerold boven in de kerk en moest d.m.v. twee touwen uitgerold worden. Maar een quilt heeft geen gewicht dus halverwege bleef het hangen. Remedie: flink zwiepen met de touwen. Uiteindelijk greep de burgemeester in en met een kerken zak wist hij de quilt naar beneden te trekken. Na een laatste toespraak bleek er nog een receptie te zijn in het Westfries Museum die we maar gelaten hebben voor wat het was. Twee weken later konden we weer in actie komen.Dit maal ging het om de heropening van hetTurks-Nederlands museum en de doop van een nieuwe 'Hoornse' tulp. Samen met Peter Matthesius als eersten aar het Turks museum in de Wisselstraat. Daar maar eens horen wat er nu precies ging gebeuren. Het bleek dat als eerste een bordje met verwijzing naar hetmuseum bij de Nieuwstraat ingang Wisselstraat onthuld zou worden. Hierna werd er een lint doorgeknipt bij de ingang van het museum.

Strategisch opgesteld in de Nieuwstraat was het nu geduldig wachten. En uiteraard liep een en ander uit. Ondertussen had Peter een trap geconfisqueerd met de bedoeling om daar vanaf strategische hoogte het doorknippen van het lint mee te filmen. Goed idee maar na het wegtrekken van deTurksevlag die over het bordje hing liepen burgemeesterenTurkseambassadeur met aanhang direct door de Wisselstraat naar het museum.En meteen daarna werd het lint door zowel burgemeester als ambassadeur doorgeknipt. Gelukkigwist ik me nog net door de menigte te worstelen (mede geholpen door de bodywarmer?) en kon nog net het doorknippen filmen. Voor Peter restte niets anders dan de trap weer terug te brengen.Ja normaal verwacht je ellenlange toespraken. dus alle tijd om je op te stellen. Nu dus niet.

Edu

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]