Hoe maken we een speelfilm 

Ja, dat idee hebben al vele leden wellicht gehad, maar ik hoop jullie hiermee een beetje op het goede pad te helpen, om het idee verder uit te werken! Een speelfilm vertelt ons een verhaal.

Hoe begint het

Laten we teruggrijpen naar onze grote broeders in de professionele wereld. Allereerst moet er natuurlijk een verhaal zijn. Dit bestaat vaak door een bestaand boek te verfilmen, maar ook door een speciaal voor de film geschreven verhaal. Ik denk, dat we allemaal gehoord hebben van de beroemde films zoals "Gejaagd door de Wind" (Margereth Mitchelll) en "Jane Eyre" (Charlotte Bronté) beiden dus ontstaan uit romans. Echter later wel voor de film bewerkt! Ook de James Bond films zijn ontstaan door verhalen van "Flemming"

Eveneens zijn de verhalen van Roland Dahl zeer bij filmers geliefd. Waarom vertel ik dit? , Zo hoog willen we toch als amateurs niet grijpen. Ik wil echter aangeven, dat ook voor ons amateurs er van een bestaand (of speciaal gemaakt) verhaal moet worden uitgegaan. Echter in tegenstelling met "de grote film" hebben wij uiteraard niet hun mogelijkheden. Ons verhaal moet ook dus door ons filmbaar zijn. Dus geen operatie- kamers, achtervolgingen met politieauto’s, en andere professionele stunts zoals met vliegtuigen e.d. Onze gebruikte verhalen kunnen van alles zijn. Thrillers, romantiek, S.F.. (erg moeilijk?) Humor etc. Het verhaal moet zoals al verteld, wel filmbaar zijn. Wel kunnen we de werkelijkheid enigszins naar onze hand zetten. 

Zelf heb ik met anderen een film gemaakt, waarin iemand een kamer uitloopt (op het Borsenburgerplein in Amsterdam), een trap op rent (op de Olympiaweg), weer dezelfde kamer maar nu uit een andere hoek’, (op het Borsenburgerplein) deze door rent , en uiteindelijk een badkamer binnenstormt (in de Nw Spiegelstraat) om daar een moord te plegen! Ik zal proberen, dit op de 25e te laten zien.

De volgorde lijkt dan op de film volkomen normaal! Hier kunnen we dus mee werken. In de film "De Duitse Herder" gemaakt op de club, werd er een huiskamer gemaakt met de zijdeur als voordeur. Op de film lijkt dit allemaal normaal. Nu verder? Hebben we een geschikt verhaal, dan moeten we dit gaan bewerken om het filmbaar te maken. Uit dit verhaal maken we een uittreksel het z.g. synopsis.

Dit is een uittreksel van het eigenlijke verhaal. Ook is dit de aanloop van het z.g. scenario. Het scenario laat dus exact zien wat we later op de film gaan zien. Het scenario bestaat net als in boeken uit hoofdstukken nu scènes genoemd In de ze scène worden alle handelingen gefilmd op een één bepaald locatie. 

Een locatie is niets anders dan plek waar gefilmd wordt. Dus een kamer, straat, bos etc. Soms is ook de tijd waarin alles gebeurt is belangrijk.

Voorbeeld:

Scène 1

Overdag, in een vervallen kamer met gedeeltelijk openstaand raam met uitzicht op een Bos. Twee ongure mannen A en B, komen een kamer binnen door een deur, lopen naar twee gereedstaande stoelen en gaan zitten aan een tafel waar een weekend tas staat De beide heren praten met elkaar en A opent de tas waarin een aanzienlijke som geld zichtbaar wordt. Het geld wordt nu door A verdeeld. B is echter niet met de verdeling eens, en wordt steeds meer opgewonden en gaat tot actie over, door het trekken van een mes en bedreigt A hiermee A grist zijn deel bij elkaar en springt door het raam naar buiten B volgt hem Door het raam zien we de achtervolging nog enigszins.

Uit dit scenario ontstaat als we alles goed willen doen het z.g. draaiboek

Hierin staan de z.g. shots die aangeven wat er gefilmd moet worden, dus de handeling en de eventuele tekst die zich in deze scène afspeelt


Scène 1 shot
1

totaalopname van voren Camera 1,5 mar. hoog
spelers A en B komen door de deur naar binnen
Tekst A : Ah hier staat de tas ik hoop dat zoals afgesproken de poet er in is
Tekst B : Laten we het hopen, anders is alles voor niets geweest
halftotaal van opzij (en snijden in de beweging bij het eind)
Beide figuren gaan zitten en A grijpt naar de tas


Scène 1 Shot 3
Close up. (Snijden in beweging van shot 2)

Hand van A die de tas opent bankbiljetten worden zichtbaar
Stem A : Ah daar is de poet
Stem B : Dat zal ze geraden zijn!

Ook de instellingen (en de hoogte) van de camera worden indien nodig weergegeven. Maar ook de eventuele camera-bewegingen. Pans- tilts of zoomen
Verder bestaan er geen vaste regels voor de invulling van de shots.
Vaak worden er tekeningen bij gedaan van het gebeuren.

Ook wordt er vaak de ruimte waarin de scène zich afspeelt net als bij een schaakbord verdeeld. Nu kunnen de eventuele bewegingen van de spelers, en de plaats van de camera precies worden aangegeven. 

Zelf heb ik alle shots vaak op een losbandig systeem ingevoerd met 1 shot per pagina.
Het voordeel hiervan is, dat alle shots (ook van andere scènes) die hetzelfde standpunt en belichting hebben vlak na elkaar kunnen worden uitgevoerd.
Dit eist ondanks het gemak, dat het ook voor eventuele belichters en geluidsmensen oplevert, een zeer grote discipline en voor de regisseur, Scriptgirl en andere medewerkers. 

Scriptgirl is degene die alles wat er gebeurt via het script etc. vastlegt, a.h.w. de rechterhand en het geheugen van de regisseur!, een zeer belangrijke functie.

Ook voor de spelers eist dit het grote concentratie, om zich steeds weer in te leven!

Anders toch maar op volgorde filmen!

Wat de taak van een regisseur inhoudt weten we zo langzamerhand wel, alhoewel? Belangrijk is dat tijdens de opnames alles wat de regisseur zegt, en wat ook in het draaiboek staat wordt uitgevoerd. Dus geen discussies op de werkvloer. Dit moet vooraf in de werkbesprekingen gebeuren

Iets om over de 25e met elkaar over te spreken. Ik zal dit alles proberen toe te lichten met voorbeelden uit de praktijk

Martin

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]