[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

Op audiëntie bij ‘De paus’

Afgelopen woensdag, 26 oktober, waren we op uitnodiging van videoclub ‘Streekbeeld’ in Lutjebroek op bezoek. Iedereeen was, ondanks wat gezoek op tijd aanwezig. Na een lekkere bak koffie werden we welkom geheten door de voorzitter de heer Besseling. In zijn welkomstwoord sprak hij de hoop uit dat het een gezellige avond zou worden met een leuke competitie voor de beker.

 

Dit laatste viel bij een aantal van onze leden een beetje koud op het dak. De meesten wisten namelijk totaal niet dat op deze avond om een beker gestreden zou worden. Na dit welkomstwoord kon het vertonen van de films beginnen. Bij het vertonen van de films viel meteen op dat sommige films van ‘De Streek’ véél langer duurden dan 5 minuten. Hieruit viel dus op te maken dat de criteria die bij vorige festivals golden hier dus niet van toepassing waren. 

Ook sommige punten van kritiek van de jury waren voor discussie vatbaar, daar het hier een jury betrof die het spel in de film ging beoordelen. Ondanks alles werd het toch nog wel een gezellige avond, maar niet de avond waar velen van ons op gehoopt hadden. Doordat het hier een wedstrijd betrof konden geen ervaringen of ideeën worden uitgewisseld, wat bij ons de bedoeling was.

  
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]